ฤกษ์งามยามมงคล 2561

กำหนดฤกษ์มงคล พยากรณ์แม่นยำสูงตลอด ๓๖๕ เป็นคัมภีร์อ้างอิงแพร่พลายทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

79.00 บาท

75.05 บาท

"คุณประหยัดไป 3.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ฤกษ์งามยามมงคล 2561

ฤกษ์งามยามมงคล 2561

เหตุการณ์สวรรค์คตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จสววรคตเมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศ นักโหราศาสตร์และโหรในเมืองไทยไม่มีผู้พยากรณ์ล่วงหน้าให้ผู้คนได้เตรียมตัวเตรียมใจกันก่อน ซึ่งผิดหลักการของวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้แม่นยำ ทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า ดวงเมืองไทยที่ใช้หลักการของ ร.๑ จะใช้ดวงเมืองของประเทศไทยปัจจุบันหรือไม่ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การเทียบดวงเมืองจากเสาหลักเมืองของ ร.๑ และ ร.๔ ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง ผลปรากฎว่าดวงเมืองที่ใช้เสาหลักเมืองของ ร.๔ มีความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นการเหตุการณ์ต่างๆ ของประเทศในหนังสือเล่มนี้จึงใช้หลักเมืองสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นดวงเมืองของไทยเป็นหลัก ส่วนการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ายังคงใช้ระบบดาราศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี เหมือนเดิม ขอให้บุญกุศลแห่งบุรพกษัตริย์ของประเทศและบุรพโหราจารย์ไทย จงมีแต่ท่านทั้งหลายที่ศึกษา และพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้า ทันสมัยด้วยเทอญ


คำนำ : ฤกษ์งามยามมงคล 2561

เหตุการณ์สวรรค์คตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จสววรคตเมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศ นักโหราศาสตร์และโหรในเมืองไทยไม่มีผู้พยากรณ์ล่วงหน้าให้ผู้คนได้เตรียมตัวเตรียมใจกันก่อน ซึ่งผิดหลักการของวิชาโหราศาสตร์ที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้แม่นยำ ทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า ดวงเมืองไทยที่ใช้หลักการของ ร.๑ จะใช้ดวงเมืองของประเทศไทยปัจจุบันหรือไม่ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การเทียบดวงเมืองจากเสาหลักเมืองของ ร.๑ และ ร.๔ ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง ผลปรากฎว่าดวงเมืองที่ใช้เสาหลักเมืองของ ร.๔ มีความถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นการเหตุการณ์ต่างๆ ของประเทศในหนังสือเล่มนี้จึงใช้หลักเมืองสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นดวงเมืองของไทยเป็นหลัก ส่วนการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ายังคงใช้ระบบดาราศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี เหมือนเดิม ขอให้บุญกุศลแห่งบุรพกษัตริย์ของประเทศและบุรพโหราจารย์ไทย จงมีแต่ท่านทั้งหลายที่ศึกษา และพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้า ทันสมัยด้วยเทอญ

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ


เนื้อหาปกหลัง : ฤกษ์งามยามมงคล 2561

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ เป็นนักโหราศาสตร์ที่นำความรู้จากวิชาโหราศาสตร์ดั้งเดิมมาประยุกต์ และพัฒนาใหม่ให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และการลงทุนสมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมไทย จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเวลาเพียง 3 ปี โดยการอ่านหนังสือเองไม่ได้เข้าห้องเรีบยเพราะต้องทำงานเป็นครูสอนหนังสือและจบปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สอบเข้ารับราชการเป็นเศรษฐกรที่ ก.พ. ได้เป็นอันดับ 1 ช่วงจบปริญาตรี เคยทำงานสังกัดกระทรวงการคลังและสหพัฒน์ฯ (สคช.) อยู่พักใหญ่ นอกจากนั้นยังเข้าศึกษาหลักสูตรพิเศษจากโรงเรียนสืบสวนกรมตำรวจ หลักสูตรหลักประจำปี ชุดที่ 20 และวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 44ข้อมูลเพิ่มเติม : ฤกษ์งามยามมงคล 2561

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฤกษ์งามยามมงคล 2561 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว