การบัญชีเบื้องต้น 1

ตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
  • [Naiin.com] 26th Anniversary ซื้อหนังสือ 1,500 บาท ลด 25%
จำนวน :

1

73.00 บาท

58.40 บาท

"คุณประหยัดไป 14.60 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีเบื้องต้น 1

การบัญชีเบื้องต้น 1

หนังสือวิชา การบัญชีเบื้องต้น มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 การบัญชีคือ ศิลปะของการจดบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ในสมุดรายวันขั้นต้น ซึ่งประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ โดยรายการค้านั้นจะกระทบกับบัญชี 5 หมวด ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย จากนั้นนำบัญชีที่ได้บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นไปแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ในสมุดบันชีแยกประเภท ก่อนที่จะทำการออกงบทดลอง


คำนำ : การบัญชีเบื้องต้น 1

วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาผู้ใช้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนยินดีรับข้อเสนอและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จิตินันท์ วงศ์นาวี


สารบัญ : การบัญชีเบื้องต้น 1

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  • บทที่ 2 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า
  • บทที่ 3 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
  • บทที่ 4 การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดสอบ
  • บทที่ 5 สมุดเงินสด 2 ช่อง
  • บทที่ 6 รายการปรับปรุงบัญชี

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีเบื้องต้น 1

หนังสือวิชา การบัญชีเบื้องต้น มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 การบัญชีคือ ศิลปะของการจดบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ในสมุดรายวันขั้นต้น ซึ่งประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ โดยรายการค้านั้นจะกระทบกับบัญชี 5 หมวด ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย จากนั้นนำบัญชีที่ได้บันทึกในสมุดรายวันขั้นต้นไปแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ในสมุดบันชีแยกประเภท ก่อนที่จะทำการออกงบทดลอง


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีเบื้องต้น 1

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีเบื้องต้น 1