เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้
จำนวน :

1

275.00 บาท

261.25 บาท

"คุณประหยัดไป 13.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

หนังสือ "เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6" สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ น่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เป็นคำตอบและเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันที่ทางโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สสวท. ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปีปัจจุบัน โดยได้เรียงลำดับนักเรียนฝึกฝนประลองปัญญา ฝึกทักษะประสบการณ์ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามในระหว่างการทำข้อสอบ ถ้านักเรียนพบปัญหาโจทย์ที่ยาก เนื้อหาเกินหลักสูตร เนื้อหาที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งนักเรียนไม่สามรถแก้ไขปัญหาได้ ก็ขออย่าเพิ่งได้ท้อแท้หมดกำลังใจ ขอให้ปรึกษาครูอาจารย์ หรือย้อนกลับไปศึกษาพื้นฐานของเรื่องนั้นๆ ก่อน แล้วจึงค่อยมาคิดแก้ไขปัญหาต่อไป หรืออาจจะศึกษาจากเฉลยเหตุผลอย่างละเอียดที่คณะผู้จัดทำได้นำเสนอเป็นแนวทางก็ได้

 


คำนำ : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

หนังสือ "เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6" สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ น่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เป็นคำตอบและเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันที่ทางโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สสวท. ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปีปัจจุบัน โดยได้เรียงลำดับนักเรียนฝึกฝนประลองปัญญา ฝึกทักษะประสบการณ์ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามในระหว่างการทำข้อสอบ ถ้านักเรียนพบปัญหาโจทย์ที่ยาก เนื้อหาเกินหลักสูตร เนื้อหาที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งนักเรียนไม่สามรถแก้ไขปัญหาได้ ก็ขออย่าเพิ่งได้ท้อแท้หมดกำลังใจ ขอให้ปรึกษาครูอาจารย์ หรือย้อนกลับไปศึกษาพื้นฐานของเรื่องนั้นๆ ก่อน แล้วจึงค่อยมาคิดแก้ไขปัญหาต่อไป หรืออาจจะศึกษาจากเฉลยเหตุผลอย่างละเอียดที่คณะผู้จัดทำได้นำเสนอเป็นแนวทางก็ได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเฉลยข้อสอบแข่งขันเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจ จะได้รับแนวคิด ทักษะประสบการณ์และวิธีการคิดแก้ไขปัญหาจากการศึกษาหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และใช้เตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันคัดเลือกต่อไป

วิภาวี พัฒนะวาณิช


สารบัญ : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 1
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 2
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 3
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 4
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 5
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 6
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 7
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 8
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 9
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 10
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 11
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 12
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 13
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 14
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 15
  • ข้้อสอบแข่งขันวิวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 16


ข้อมูลเพิ่มเติม : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เฉลยข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว