การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทุกชนิด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

395.00 บาท

375.25 บาท

"คุณประหยัดไป 19.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

หนังสือการเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมลล์ โครงการ และคำกล่าวในพิธี จึงเป็นกลไกสำคัญที่ให้เกิดสัมฤทธิผลทางการสื่อสาร เพราะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสื่อสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการและรายงานการประชุม โดยเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เฉพาะหนังสือภายนอกและรายงานการประชุมได้มีการอธิบายหลักการเขียนและตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างจดหมายโต้ตอบทาธุรกิจ


คำนำ : การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

ในขณะที่การสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ได้รับความนิยมเฟื่องฟูในสังคมออนไลน์ ระบบการเขียนที่มีคุณภาพ ก็ด้อยคุณค่าลงอย่างถนัดตา หนังสือตำราประเภทคู่มือประกอบการเรียน ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้พบเห็นบนแผงหนังสือช่วงหลังๆ มานี้ ทั้งๆ ที่หลายคนกำลังกระหายใคร่ได้ตัวอย่างและวิธีการต้นแบบที่งามง่าย กระชับ ถูกต้อง และเป็นสากล มาอำนวยความสะดวก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ตระหนักถึวความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ค้นคว้าเรียบเรียงการเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมลล์ โครงการ และคำกล่าวในพิธี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นมาเพือตอบสนองในหลายภารกิจ ทั้งงานสารบรรณ หนังสือราชการ รายงานการประชุม จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจไปรษณีอิเล็กทอรนิกส์หรือออีเมลล์ รวมไปถึงการเขียนโครงการ และคำกล่าวในพิธี ที่ใช้ถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่ายในทุกประเด็น พร้อมทั้งให้รายละเอียดด้านการใช้เครื่องหมายกำกับและความ โดยมีตัวอย่างเทียบเคียงสาระทุกขั้นตอน สามารถเลือกใช้ตามประสงค์

รองศาตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ


สารบัญ : การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

  • ความรู้ทั่วไปเรื่องงานสารบรรณและหนังสือราชการ
  • หลักการใช้ภาษาไทยเขียนสื่อสารเป็นทางการ
  • การเขียนเฉพาะส่วนในหนังสือราชการ
  • การเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา
  • การเขียนหนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์
  • การเขียนหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หนังสือรับรอง บัันทึก และหนังสืออื่นๆ
  • การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ
  • การเขียนรายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและอีเมลล์
  • การเขียนโครงการและคำกล่าวในพิธี
  • การพิมพ์ การตรวจแก้ และคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารสำนักงาน
  • บรรณานุกรม
  • ประวัติผู้เขียน

เนื้อหาปกหลัง : การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

หนังสือการเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมลล์ โครงการ และคำกล่าวในพิธี จึงเป็นกลไกสำคัญที่ให้เกิดสัมฤทธิผลทางการสื่อสาร เพราะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสื่อสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการและรายงานการประชุม โดยเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เฉพาะหนังสือภายนอกและรายงานการประชุมได้มีการอธิบายหลักการเขียนและตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอหลักการเขียนและตัวอย่างจดหมายโต้ตอบทาธุรกิจ


ข้อมูลเพิ่มเติม : การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ หนังสือราชการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว