สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

หนังสือสถิติประกันชีวิต เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายสาขาวิชาเช่น  สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยการดำเนินงาน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การประกันชีวิต เป็นต้น ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในสถิติประกันชีวิตไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือเป็นเครื่องมือทางการประกันชีวิตและการประกันภัยภายในบริษัท

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

หนังสือสถิติประกันชีวิต เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายสาขาวิชาเช่น  สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยการดำเนินงาน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การประกันชีวิต เป็นต้น ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในสถิติประกันชีวิตไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือเป็นเครื่องมือทางการประกันชีวิตและการประกันภัยภายในบริษัท


คำนำ : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

หนังสือสถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS) เป็นหนังสือทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกันชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันเฉลี่ยภัยเนื่องจากการเสียชีิวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ เป็นต้น โดยที่เมื่อบุคคลใดประสบภัยเหล่านี้จะได้รับเงินเฉลี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจำนำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งการประกันชีวิตจึงนับได่ว่าเป็นการออมทรัพย์ในระยะยาวชนิดหนึ่ง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจโดยทั่วไป เหมือนดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าในการจัดพิมพ์และปรับปรุงหนังสือในโอกาสต่อไป

รศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง


สารบัญ : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

  • บทที่ 1 ตารางมรณะ
  • บทที่ 2 ค่ารายปี
  • บทที่ 3 เบี้ยประกันสุทธิ
  • บทที่ 4 เงินสำรองสุทธิคงที่
  • บทที่ 5 เงินสำรองแบบดัดแปลง
  • บทที่ 6 เบี้ยประกันรวม
  • ตารางสถิติประกันชีวิต
  • เฉลยแบบฝึกหัด
  • บรรณานุกรม 

เนื้อหาปกหลัง : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

หนังสือสถิติประกันชีวิต เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลายสาขาวิชาเช่น  สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยการดำเนินงาน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การประกันชีวิต เป็นต้น ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในสถิติประกันชีวิตไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือเป็นเครื่องมือทางการประกันชีวิตและการประกันภัยภายในบริษัท


ข้อมูลเพิ่มเติม : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)