ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

เตรียมตัวอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วน้องๆ จะรู้ว่าวิชาภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

155.00 บาท

139.50 บาท

"คุณประหยัดไป 15.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

การเตรียมตัวสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ ผู้เรียนไม่ว่าอยู่ในระดับใดก็ควรจะทำให้เป็นระบบต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีการทบทวนก่อนการสอบ และทำความเข้าใจกับเนื้อหาให้ชัดเจน เนื่องจากภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่สอง ที่ผู้เรียนในทุกระดับชั้นต้องให้ความเอาใจใส่ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET เป็นการจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น เพื่อประเมินผลทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และผู้เรียนต้องนำผลการทดสอบนั้นไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในช่วงชั้นต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว O-NET จัดสอบทั้งหมด 5 กลุ่มสาระ ซึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในสาระวิชาที่ต้องประเมิน "ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NET สอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้รวบรวมได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่จะใช้ในการออกแบบทดสอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง โดยได้แบ่งแบบทดสอบเป็นจำนวน 7 ฉบับ แต่ละฉบับมีข้อสอบจำนวน 50 ข้อ รวม 350 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด การมีแบบทดสอบให้ได้ลองทำเป็นการช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาได้ส่วนหนึ่ง หากแต่ส่วนสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงมีก็คือ การเอาใจใส่ในบทเรียนตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียน และการสร้างนิสัยรักการเรียน การอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้งในเนื้อหา ผู้รวบรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนเพื่อการก้าวสู่สถาบันการศึกษาที่ผู้เรียนปรารถนา นำพาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในขั้นต่อๆ ไป


คำนำ : ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษม.3ติวสอบฯ เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้รวบรวมได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่จะใช้ในการออกแบบทดสอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ผู้รวบรวมหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนเพื่อการก้าวสู่สถาบันการศึกษาที่ผู้เรียนปรารถนา นำำพาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในขั้นต่อๆไป

สุทัศน์ สังคะพันธ์


สารบัญ : ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3
  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 4
  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 5
  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 6
  • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 7

เนื้อหาปกหลัง : ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

คู่มือที่จะช่วยฝึกฝน-ทบทวน-ทำความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ เตรียมความพร้อมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิชิตคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มโอกาสให้น้องๆ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดังหลักสูตรปกติ หลักสูตร EP (English Program) หลักสูตร IEP (Intensive English Program) เตรียมตัวอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วน้องๆ จะรู้ว่าวิชาภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ติวสอบ O-NETสอบเข้า ม.4 หลักสูตร EP และ IEP ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว