ตัวเลือกสินค้า

ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ประวัติด้านการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาโท (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย National Language Academy Perth. Western Australia ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติด้านการเป็นวิทยากร วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิชาการ ประวัติด้านการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศลาว ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศฮ่องกง ประเทศแคนาดา ประเทศอินเดีย

loading