กรรมวิธีการผลิต

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

96.00 บาท

81.60 บาท

"คุณประหยัดไป 14.40 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กรรมวิธีการผลิต

หนังสือ กรรมวิธีการผลิต รหัส 2102-2007 เล่มนี้ มัเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่งมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบมีเศษแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ กรรมวิธีหารผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่างๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขาช่างกลโรงงาน โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร             ประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ : กรรมวิธีการผลิต

เนื้อหาวิชา กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) รหัส 2102-2007 เป็นวิชาในระดับชั้น ปวช.ประเภทอุตสาหกรมมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีสาขาที่เรียนวิชานี้ ได้แก่ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เป็นการศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการหล่อ การบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุทางกล กระบวนการผลิตชิ้นส่วนทางกลด้วยกรรมวิธีทางด้านไฟฟ้า กระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธีทางด้านเคมี และกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธีการตัดโลหะ และการศึกษาถึงหลักการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในแต่ละกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี

การจัดทำหนังสือเล่มนี้อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ผู้จัดยินดีน้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน

บุญธรรม ภัทราจารุกุล

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


สารบัญ : กรรมวิธีการผลิต

  • บทที่ 1 กรรมวิธรการผลิต
  • บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก
  • บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก
  • บทที่ 4 กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ
  • บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเฉือนโลหะ
  • บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป
  • บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อยึดชื้นงานเข้าด้วยกัน
  • บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแกต่งผิวชิ้นงาน
  • บทที่ 9 แผนภาพสมดุลและโครงสร้างของระบบผลึก
  • บทที่ 10 การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน
  • บทที่ 11 กรรมวิธีการผลิตพลาสติก
  • บบรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : กรรมวิธีการผลิต

หนังสือ กรรมวิธีการผลิต รหัส 2102-2007 เล่มนี้ มัเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่งมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบมีเศษแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ กรรมวิธีหารผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่างๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขาช่างกลโรงงาน โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร             ประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลเพิ่มเติม : กรรมวิธีการผลิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรรมวิธีการผลิต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว