การวิจัยธุรกิจ

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิจัยธุรกิจ

การวิจัยธุรกิจ

หนังสือ การวิจัยธุรกิจ เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการคือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ และประกอบการค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่เริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระและเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้เขียนเอง และ เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนพยายามใช้ประสบการณ์จากการทำวิจัยมาเป็นแนวทางในการเขียนด้วย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จะทำให้ผู้สนใจศึกษามีมุมมองที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน


สารบัญ : การวิจัยธุรกิจ

  • ความเข้าใจเบื้องต้นในการวิจัยธุรกิจ
  • การกำหนดปัญหาการวิจัยธุรกิจ
  • การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดรอบแนวคิดในการทำวิจัย
  • ตัวแปรและสมมติฐาน
  • การออกแบบการวิจัย
  • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล

เนื้อหาปกหลัง : การวิจัยธุรกิจ

หนังสือ การวิจัยธุรกิจ เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการคือเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ และประกอบการค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่เริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระและเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้เขียนเอง และ เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนพยายามใช้ประสบการณ์จากการทำวิจัยมาเป็นแนวทางในการเขียนด้วย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จะทำให้ผู้สนใจศึกษามีมุมมองที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิจัยธุรกิจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิจัยธุรกิจ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว