เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ

การค้นคว้าวิจัยและการอ้างอิงเพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฯลฯ และสำหรับการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

450.00 บาท

382.50 บาท

"คุณประหยัดไป 67.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ

เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ

หนังสือ "เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ" เล่มนี้กล่าวถึงกลไกของจุลินทรีย์ (ในที่นี้เน้นแบคทีเรียเป็นหลัก) ในการตอบสนองความเป็นพิษของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การที่จุลินทรีย์ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพในการย่อยละลายสารมลพิษและ/หรือเปลี่ยนรูปสารมลพิษโดยเป็นรูปแบบหนึ่งของกลไกการเอาตัวรอดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นพิษ ทั้งนี้ มนุษย์นำความสามารถดังกล่าวของจุลินทรีย์มาใช้ในระดับขยายขนาดเพื่อทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของเรา เนื่องจากจุลินทรีย์ต่างชนิดกันมีระบบเอนไซม์และวิถีการย่อยสลายสารที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การบำบัดเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดำเนินการควบคุมกระบวนการบำบัดสารมลพิษควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ชนิดของจุลินทรีย์ ชนิดของเอนไซม์ ลักษณะและรูปแบบของปฏิกิริยาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ในเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปสารมลพิษในวิถีการย่อยสลายสารเอนไซม์ในวิถีการย่อยสลายเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของกระบวนการบำบัดสารมลพิษดังกล่าว


สารบัญ : เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ

  • หลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดสารมลพิษด้วยวิธีทางชีวภาพ
  • เอนไซม์ออกซิโดรีดักเทส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
  • เอนไซม์ทรานสเฟอเรส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
  • เอนไซม์ไฮดรอเลส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
  • วิธีและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอโรแมติกไฮดรอคาร์บอน

เนื้อหาปกหลัง : เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ

ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้การบำบัดสารมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมที่กระบวนการทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสามารถกำจัดสารมลพิษได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนหลักการของการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพนี้อาศัยปฏิกิริยาต่างๆ ในวิถีเมแทบอลิซึมของจุลินทริย์โดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในการย่อยสลายสารมลพิษและ/หรือเปลี่ยนรูปสารมลพิษเหล่านั้นให้เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมลพิษน้อยลงหรือหมดไป ดังนั้น ประสิทธิภาพและชนิดของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายสารมลพิษดังกล่าวจึงจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพนี้ หนังสือ "เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ" มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการของการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตามระบบของ Internstional Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) (บทที่ 1-6) โดยเน้นบทบาทหน้าที่และตัวอย่างของเอนไซม์ในแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยาต่อสารตั้งต้นที่เป็นสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเนื่องจากสารมลพิษประเภทสารประกอบแอลิฟาติกไฮดรอคาร์บอน แอโรแมติกไฮดรอคาร์บอน และฮาโลจิเนตไฮดรอคาร์บอนเป็นสารมลพิษกลุ่มใหญ่ที่มีการปนเปื้อนตกค้างในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น บทที่ 7-9 ได้นำเสนอรายละเอียดของวิถีการย่อยสลายสารมลพิษเหล่านี้ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรูปแบบความแตกต่างของวิถีการย่อยสลายสารมลพิษเหล่านี้ในจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ บทสุดท้ายเป็นบทสรุปบทบาทของเอนไซม์ในจุลินทรีย์ต่อการบำบัดสารมลพิษและศักยภาพของการใช้เอนไซม์ทั้งในรูปแบบของเอนไซม์ในวิถีเมแทบอลิซึมของเซลล์หรือเอนไซม์อิสระในกระบวนการบำบัดสารมลพิษหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักการการทำงานและรูปแบบการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่อสารมลพิษเป็นประโยชน์ต่อการเลือกชนิดของเอนไซม์และจุลินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการบำบัดสารมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ในการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการอ้างอิงเพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฯลฯ และสำหรับการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปข้อมูลเพิ่มเติม : เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว