ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

หนังสือเล่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกนั้นได้ขาดหายไปจากตลาดมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้คิดปรับแก้และเพิ่มเติมเรื่องราวในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

240.00 บาท

204.00 บาท

"คุณประหยัดไป 36.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

?

ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

นับตั้งแต่หนังสือย้อนรอยอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ออกวางจำหน่าย นอกจากจะมีผู้สนใจนำข้อมูลในหนังสือไปใช้ประกอบการศึกษาและเป็นหลักฐานอ้างอิงในการสืบค้นเรื่องราวของเมืองเชียงใหม่แล้วบางท่านยังได้ติดต่อของข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เขียนโดยตรงทำให้ได้ศึกษาทบทวนและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาเป็นลำดับ ทำให้ตระหนักว่า แผนที่เมืองเชียงใหม่ฉบับที่กรมทำแผนที่ได้สำรวจและจัดทำขึ้นไว้ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์นั้นเป็นคู่มือสำคัญที่ช่วยไขปริศนาบางเรื่องในประวัติศาสตร์เมืองนครเชียงใหม่ให้เป็นประจักษ์ชัดเจนขึ้น เมื่อได้ทราบจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า หนังสือเล่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกนั้นได้ขาดหายไปจากตลาดมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้คิดปรับแก้และเพิ่มเติมเรื่องราวในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


สารบัญ : ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

  • แผนที่แมคคาร์ธีหรือแผนที่ผังเมืองนครเ้ชียงใหม่
  • แผนที่เมืองนครเ้ชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๓๖
  • แผนที่อเมริกันมิชชันนารี และแผนที่สุขาภิบาลนครเชียงใหม่
  • เวียงเชียงมั่น และข่วงนครหลวงเชียงใหม่
  • คุ้มหลวงเวียงแก้ว และหอคำนครเชียงใหม่

เนื้อหาปกหลัง : ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

นครเชียงใหม่เป็นเมืองโบราณมีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี แต่ประวัติศาสตร์ของเมืองนครเชียงใหม่ที่พอจะใช้เป็นหลักอ้างอิงนั้น ล้วนเป็นตำนานที่ได้มีการบอกและจดจารเป็นหลักฐานและลงไว้ในใบลาน แต่ตำนานและคำบอกเล่าที่มีสืบต่อกันมานั้นก็มาจบสิ้นลงเพียงต้นสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินล้านนาสู่การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในช่วงปรับเปลี่ยนการปกครองจาประเทศราชมาสู่มณฑลเทศาภิบาล  เพื่อรับรองการแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตกวันตกเข้าสู่ดินแดนล้านนาและส่งผลให้ความเจริญจากกรุงเทพฯหลั่งไหลมาสู่เมืองนครเชียงใหม่ จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งกายภาพของเมืองนครเชียงใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่เหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แต่ก่อนที่ความเจริญทางวัตถุจะทำให้กายภาพของเมืองนครเชียงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือเค้าเดิมนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมทำแผนที่ขึ้นไปสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่และเมืองนครเชียงใหม่ไว้โดยละเอียดเมื่อราว พ.ศ.๒๔๒๘ - ๒๙ และได้โปรดให้พิมพ์แผนที่ระวางนี้ขึ้นใช้ในราชการเรื่องราว พ.ศ. ๒๔๓๖ รายละเอียดในแผนที่ระวางดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นกายภาพและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์แล้วจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพที่ปรากฏในแผนที่ระวางดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้สามารถสืบค้นเรื่องราวของเมืองนครเชียงใหม่ย้อนหลังไปได้จนถึงสมัยพระเจ้ามังราย อันเป็นการเปิดมุมใหม่ทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และยังช่วยให้การศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ของโบราณสถานในเมืองนครเชียงใหม่หลายแห่งมีความกระจ่างชัดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้อมูลเพิ่มเติม : ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ย้อนอดีตล้านนา ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่