ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 9 บท ซึ่งเป็นบทนำได้กล่าวถึงนิยามของคำว่าชีววัสดุประวัติความเป็นมาของการใช้งานชีววัสดุ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานชีววัสดุ บทที่ 2 ได้กล่าวถึงโปรตีนซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อชีววัสดุ บทที่ 3 ได้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาของเซลล์ บทที่ 4 ได้กล่าวถึงกระบวนการแข็งตัวของเลือดและการตอบสนองของเลือดที่มีต่อชีววัสดุที่ถูกปลูกฝังเข้ามาในร่างกายและได้สัมผัสกับเลือด บทที่ 5 ได้กล่าวถึงระบบคุ้มกันของร่างกายและผลจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อชีววัสดุ บทที่ 6 ได้กล่าวถึงการอักเสบ กระบวนการรักษาบาดแผล และผลที่มีต่อชีววัสดุหรืออุปกรณ์ที่ปลูกฝังเข้าในร่างกาย บทที่ 7 ได้กล่าวถึงภาวะภูมิไวเกินและการตอบสนองของภูมืไวเกินของร่างกายที่มีต่อชีววัสดุและสิ่งปลูกฝังที่เข้ามาสู่ในร่างกาย บทที่ 8 ได้กล่าวถึงไบโอฟิล์มและการติดเชื้อที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อมีชีววัสดุหรือสิ่งปลูกฝังอยู่ภายในร่างกาย และในบทสุดท้ายได้กล่าวถึงชีววัสดุที่ได้นำมาใช้งานในทางการแพทย์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยได้อธิบายถึงลักษณะสมบัติและการประยุกต์ใช้งานชีววัสดุ 5 ประเภทหลัก ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์สังเคราะห์ เซรามิก คอมโพสิต และชีววัสดุที่เสื่อมสลายได้ คำทับศัพท์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการทับศัพท์ตามการออกเสียงภาษาอังกฤษ (สำเนียงอเมริกัน) ที่ถูกต้อง


สารบัญ : ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

  • บทนำ
  • โปรตีน
  • ชีววิทยาของเซลล์
  • ระบบคุ้มกันของร่างกาย
  • การอักเสบและกระบวนการรักษาบาดแผล

เนื้อหาปกหลัง : ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

หนังสือ ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ เล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านชีววัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชีวเวช โดยได้อธิบายถึงการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อชีววัสดุเมื่อมีการปลูกฝังชีววัสดุเข้าในร่างกาย และกล่าวถึงชีววัสดุชนิดต่างๆ ที่ได้มีการใช้งานมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ทางด้านชีววิทยาไม่มากนัก ที่มีวามสนใจทางด้านชีววัสดุศาสตร์ ให้สามารถศึกษาเรียนรู้ศาสตร์นี้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อมูลเพิ่มเติม : ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ