หลักการบัญชีเบื้องต้น

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหลักการบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการบัญชีเบื้องต้น

หลักการบัญชีเบื้องต้น

หนังสือ "หลักการบัญชีเบื้องต้น" เล่มนี้ แต่งขึ้นเพื่อให้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของหลายสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้ใกรนำเสนอโดยเรียงลำดับตามขั้นตอนของการจจัดทำบัญชี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง อักทั้งมีตัวอย่างการลงบัญชีประกอบทุกขั้นตอน นอกจากนั้น ในท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดประกอบในแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในด้านบัญชีมากขึ้น ดังนั้น การอ่านหนังสือเล่มนี้นักธุรกิจหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถทำความเข้าใจหลักการบัญชีได้ด้วยตนเอง


คำนำ : หลักการบัญชีเบื้องต้น

หนังสือวิชาหลักการบัญชีเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ประกอบการเรียนการสอนวิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการบัญชีตามวงจรบัญชี สำหรับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยสมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสำคัญ และงบกระทบยอดซึ่งจำเป็นในการจัดทำบัญชี

สารบัญ : หลักการบัญชีเบื้องต้น

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี
  • งบการเงิน
  • การวิเคราะห์รายการค้า
  • การบันทึกบัญชี
  • การสรุปผลการดำเนินงาน
  • การปรับปรุงรายการบัญชี

   ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการบัญชีเบื้องต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการบัญชีเบื้องต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว