เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

เข้าใจง่ายและสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจง่ายด้วยตนเอง สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้
จำนวน :

1

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

 • โจทย์เจ๋ง เก็งแม่น ท้าทาย ตรงตามแนวข้อสอบ O-NET รูปแบบปัจจุบันมากที่สุด
 • ข้อสอบ 15 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด ถูกต้อง เชื่อถือได้
 • ใช้สำหรับ สอน สอบ ติว เพื่อชิตให้ได้ 100 คะแนนเต็ม
 • เหมาะสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

คำนำ : เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

คู่มือ เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 เล่มนี้ ผู้เขียนได้สร้างข้อสอบให้ได้มาตราฐาน ตรงกับแนวข้อสอบในรูปแบบปัจจุบันของ สทศ.มากที่สุด และสอดคล้องกับมาตราฐานและตัวชี้วัดทุกข้อในสาระคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้พยายามสร้างข้อสอบในรูปแบบใหม่ เน้นการคิดวิเคราะห์ให้ครอบคลุมเนื้อหา ทุกบทเรียนในสาระคณิตศาสตร์ ป.6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ใช้ฝึกฝน-วัดผลด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดทักษะการชำนาญในการทำข้อสอบมาตราฐาน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทางด้านคณิตศาสตร์ ก่อนลงสู่สนามสอบ O-NET จริง ชุดข้อสอบมีทั้งหมด 15 ชุด ชุดละ  20 ข้อ แต่ละชุดได้เสนอแนวคิดอย่างละเอียด เข้าใจง่ายและสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจง่ายด้วยตนเอง สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

สารบัญ : เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

  • หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ O-NET
  • เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 1
  • เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 2
  • เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 3
  • เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ชุดที่ 4

เนื้อหาปกหลัง : เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

ข้อสอบได้มาตราฐานตรงตามแนวข้อสอบ O-NET รูปแบบปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด คลอบคลุมมาตราฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 2551 เน้นการคิดวิเคราะห์ทุกรูปแบบแบบเข้มข้นและจุใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ฝึกฝนเพื่อเตรียมสอบ O-NET แลเตรียมสอบเข้า ม.1 ด้วยตัวเอง ครู อาจาร์ยและผู้ปกครอง นักเรียนสามารถนำไปฝึกฝนลูกหลานให้มีความรู้ความเข้าใจจนประสบการณ์ความสำเร็จในการสอบสนามต่าง ๆ เช่น O-NET สอบเข้า ม.1 เป็นต้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก็งข้อสอบมาตรฐาน คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว