ความเป็นมาพระมหาชนก

ความเป็นมาของพระมหาชนก สู่บทพระราชนิพนธ์ ที่เป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ความเป็นมาพระมหาชนก


รายละเอียด : ความเป็นมาพระมหาชนก

ความเป็นมาพระมหาชนก

      นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ขึ้น  ครองสิริราชสมบัติ  พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  บำบัดทุกข์  บำรุงสุขประชากรของพระองค์  ที่สามารถกล่าวได้ว่า  ไม่มีผืนแผ่นดิน ณ ที่ตรงไหนของแผ่นดินไทย  ที่พระบารมีแผ่ไปไม่ถึงนั่นหมายถึงว่า พระองค์ทรงทำงานอย่างหนักและอย่างไม่หยุดหย่อนแต่แม้ว่าพระองค์จะทรงมีงานอย่างมากมายแทบมิได้ว่างเว้นพระองค์ก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในงานแปลและงานพระราชนิพนธ์  ซึ่งมีออกมาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม


สารบัญ : ความเป็นมาพระมหาชนก

  • คำนำสำนักพิมพ์
  • คำนำ  (ฉบับ "ครบ  ๒๐ ปี")
  • คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สอง
  • บทส่งท้าย
  • ...ถึงรุ่งวิทย์  สุวรรณอภิชน

เนื้อหาปกหลัง : ความเป็นมาพระมหาชนก

    พระมหาชนก...เป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏอยู่ในทศชาติชาดก  หรือมหานิบาตชาดก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๙  ได้ทรงสดับพระธรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (วิน  ธมมสาโรมหาเถร) วัดราชผาติการาม  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๐  หลังจากนั้นทรงสนพระราชหฤทัยและได้ทรงค้นคว้าต้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก และได้ทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้น...และนี่คือความเป็นมาของพระมหาชนก  ก่อนที่จะมาเป็น  บทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าสำหรับคนไทย...

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความเป็นมาพระมหาชนก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ความเป็นมาพระมหาชนก