คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

สำนักพิมพ์: เดอะเบสท์

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือสอบราชการ แนวข้อสอบ

0 รีวิว เขียนรีวิว

212.50 บาท

250.00 บาท ประหยัด 37.50 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 24 แต้ม

เปิดติวครบวงจร ทุกหน่วยงานสอบ และติวทางไปรษณีย์ < แสดงน้อยลง เปิดติวครบวงจร ทุกหน่วยงานสอบ และติวทางไปรษณีย์
 • ส่วนลด:
  ลด 15%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com ลดแรงส่งท้ายปี ลดเลยตั้งแต่เล่มแรก 15%*

Tags: สอบบรรจุ , สอบข้าราชการ , สอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน , สอบบรรจุสำนักงานสถิติแห่งชาติ

212.50 บาท

250.00 บาท
250.00 บาท
ประหยัด 37.50 บาท (15.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 24 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
274 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
20.4 x 29.1 x 1.7 CM
น้ำหนัก
0.63 KG
บาร์โค้ด
9786162466441

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่พนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่และภารกิจ ของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ.2550, พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551, กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน    พ.ศ.2535, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคลัง การเงินและการบัญชี

คำนำ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ชุดคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำหน้าหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มเป็นมี พรบ.กฎหมาย ระเบียบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ระราชบัญญัติและความรู้ที่กำหนดในการสอบแข่งขัน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบาย มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอนได้เตรียมตัวอ่านล่วงห้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ทำได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างภารกิจพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสาร ของราชการ พ.ศ.2540
  • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)      พ.ศ.2548 ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)      พ.ศ.2548 ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบ
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
  • แนวข้อสอบการบัญชี
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษษ ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

 • ภาค ก. ก.พ. ความรูความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading