สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

คนไทยที่ชอบสะดวกสบายนั้นพอมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแทนที่จะหันไปเผชิญสู้แล้วพยายามคิดแก้ไขทำให้สำเร็จเอง

Tags : ปาฐกถาธรรม พุทธศาสนา ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนา ความเรียง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

95.00 บาท

80.75 บาท

"คุณประหยัดไป 14.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

?

สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

เพื่อให้เป็นโอกาสที่ควรแก่การปีติยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้งสอง คือ ท่านอาจารย์กรุณา กุศลาสัย และท่าน อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ทางมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้จัดการแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ

การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษนี้ มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นประเพณีที่จะต้องแนะนำองค์วิทยากรที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับงานครั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบเกียรติคุณขององค์วิทยากรผู้ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานในวันนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก

พระเดชพระคุณเป็นผู้สำเร็จการศึกษาสูงสุดในฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร จบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลับ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนับแต่จบการศึกษา จนถึงขั้นสูงสุดในตำแหน่งก่อนที่ท่าจะลาออกไปนิพนธ์หนังสือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติคูณมากมากมาย


สารบัญ : สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

  • เราเป็นอย่างไร ?
  • ข่าวร้ายแบบนี้ ก็คือข่าวดี ที่ควรรีบใช้
  • จากเทพ สู่ธรรม
  • เมื่อไม่มีใครมาบังคับ ก็ต้องปกครองตัวเองให้ได้ ต้องเรียกร้องกับตัว และฝึกตนเองให้ทำ
  • มีฤทธิ์มีเดช เป็นได้แค่ผู้วิเศษ หมดกิเลส จึงเป็นพระอรหันต์
  • จะทำความดีอย่างพระโพธิสัตว์ หรือจะคอยขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์
  • เราจะทำอย่างไร ?
  • พัฒนากำลังคนขึ้นไป ให้มีคุณสมบัติตามหลักการ
  • พระปราฏตัวเมื่อไร จะพูดหรือไม่ ก็ต้องให้เธอ
  • ถ้าระบบความสัมพันธ์ยังดี ก็รักษาพระศาสนาและสังคมได้
  • ตื่นตัวขึ้นมา จะได้ตั้งตนขึ้นใหม่ ให้พระสงฆ์เป็นพระสงฆ์เป็นปัจจับสร้างสรรค์พัฒนาคนและสังคม

เนื้อหาปกหลัง : สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

"คนไทยที่ชอบสะดวกสบายนั้นพอมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแทนที่จะหันไปเผชิญสู้แล้วพยายามคิดแก้ไขทำให้สำเร็จเอง ก็ไม่เอาเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อ้อนวอนก็เลยหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยทำให้"

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

ไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนาน แม้ในปัจจุบัน วิทยาการและความเจริญทางด้านวัตถุได้ก้าวหน้าไปมากหากทว่าบทบาทของไสยศาสตร์ในสังคมไทยก็มิได้ลดหย่อยลงไปแต่อย่างใดซ้ำร้าย อาจครอบงำสังคมไทยยิ่งกว่าเดิมเสียอีก เนื่องในยุคปัจจุบัน ลัทธิบริโภคนิยมที่ถือเอาความสะดวกสบายและการเสพโลกียสุขเป็นเนื้้อหาสาระสำคัญของชีวิต ได้เข้ามาผนวกกับไสยศาสตร์ ที่เน้นการหวังพึ่งอาจลี้ลับในการช่วยสนองกิเลสในเรื่องต่าง ๆ ผ่านพิธีกรรม ได้ส่งผลให้ผู้ที่ตกอยู่ในการครอบงำของสองลัทธินี้ และเลยจากความเพียรในการพัฒนาตนเองและสังคมตามแนวทางของพุทธศาสนา

ทุกวันนี้ ไสยศาสตร์ได้เข้ามาครอบงำวัดวาอารามหลายแห่ง บางวัดก็ได้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เป็นหลัก โดยได้ละทิ้งจากการเป็นสถานที่บำเพ็ญซึ่งไตรสิกขา โดยมีภิกษุแห่งอารามนั้น ๆ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเสมือนพราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เชื่อต่อระหว่างอำนาจลี้ลับและมนุษย์ โดยเป็นการนำพาคฤหัสถ์จำนวนมากไปสู่วังวนแห่งอวิชชา ซึ่งสวนทางกับหน้าที่ของพุทธสาวอันพึงปฏิบัติ

หนังสือ "สถานการณ์พระพุทธศาสนา:ทวนกระแสไสยศาสตร์" เป็นที่ควรค่าแก่การศึกษาสำหรับพุทธศาสนิกอย่างยิงนอกเหนือจากจะเป็นภูมิคุ้นกันมิให้หลงไปกับไสยศาสตร์แล้วยังเป็นหนังสือที่วิเคราะห์แจกแจงสาเหตุของความลุ่มหลงในไสยศาสตร์ในสังคมไทยได้อย่างถึงรากฐาน

พลภัทร จิตติวุฒิการ

บรรณาธิการ

 ข้อมูลเพิ่มเติม : สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว