BIOLOGY ชีววิทยา (ปลาหมึก)

ผู้เขียน: ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

สำนักพิมพ์: ศุภณัฐ ไพโรหกุล/Supanut Pairohakul

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 รีวิว เขียนรีวิว

560.50 บาท

590.00 บาท ประหยัด 29.50 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 66 แต้ม

หนังสือเรียน เตรียมสอบ BIOLOGY ชีววิทยา จาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล สำหรับเป็นแบบเรียนให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นพื้นฐานการเรียนวิชาชีวะ < แสดงน้อยลง หนังสือเรียน เตรียมสอบ BIOLOGY ชีววิทยา จาก ศุภณัฐ ไพโรหกุล สำหรับเป็นแบบเรียนให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นพื้นฐานการเรียนวิชาชีวะ

Tags: ชีววิทยา , Biology , คู่มือเรียนวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , ชีวะ , หนังสือเรียนชีวะ

560.50 บาท

590.00 บาท
590.00 บาท
ประหยัด 29.50 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 66 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
567 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
20.9 x 29.5 x 2.7 CM
น้ำหนัก
1.227 KG
บาร์โค้ด
9786164230705

รายละเอียด : BIOLOGY ชีววิทยา (ปลาหมึก)

BIOLOGY ชีววิทยา (ปลาหมึก)

วิชาชีววิทยาจัดเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ อย่างไรก็ตามตำราชีววิทยาที่เป็นภาษาไทยนั้นมีอยู่จำนวนน้อยในท้องตลาด และโดยทั่วไปมักเป็นตำราที่ลงลึกไปในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง นักเรียนและนักศึกษาจึงหาจึงหาตำราวิชาชีววิทยาที่มีเนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุมทุกหัวข้อ และสามารถใช้้เป็นหลักอ้างอิงได้ค่อยข้างลำบาก ทางผู้เขียนตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ทำการรวบรวมจากประสบการณ์การเรียนการสอนในการตำรา Biology เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีตำราที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง และใช้ตำราเพื่อการอ่านเตรียมความพร้อมในระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการเรียนวิชาวิทยาพื้นฐานในระดับชั้นปีที่ 1 ได้ นอกจากนี้ตำราเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นตำราให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการอ้างอิงเนื้อหาและข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการสอนในห้องเรียนได้


สารบัญ : BIOLOGY ชีววิทยา (ปลาหมึก)

  • ชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์ (Biochemistry and Biology)
  • โครงสร้า้งและหน้าที่ของสัตว์ (Animal Strure and Function)
  • โครวสร้างและหน้าที่ของพืช (Plant Strure Strucre and Function)
  • การแบ่งเซลล์และหลักพันธุศาสตร์ (Vell Division and Principles of Genetics)
  • วิวัฒนาการ (Evolution)
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodioversity)
  • พฤติกรรมสัตว์และหลักนิเวศวิทยา (Animal Behavior and Principles of Ecology)

   รีวิวโดยผู้เขียน : BIOLOGY ชีววิทยา (ปลาหมึก)

ตำรา Biology เล่มนี้ผู้เขียนใช้เวลารวบรวมและเรียบเรียงเป็นเวลากว่า 4 ปีนับตั้งแต่ผู้เขียนได้พิมพ์หนังสือ Essential Biology ออกมาวางจำหน่วย โดยตำรา Biology เล่มนี้เป็นตำราที่แตกต่างจากตำราหรือหนังสือวิชาชีววิทยาอื่น ๆ ตรงที่ตำราเล่มนี้ผู้เขียนและทีมงานได้วาดรูปประกอบทุกภาพและถ่ายภาพจากทที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและเล่มนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาจำนวนมากในการอ่านและทบทวนต้นฉบับเพื่อตำราเล่มนี้เป็นตำราที่สมบูรณ์และมีความถูกต้องของเนื้อหาเพิ่มเติมยิ่งขึ้น รวมไปถึงทางผู้เขียนมีความพยายามที่จะทำให้ตำรา Biology ไม่ได้เป็นหนังสือแปลมาจากตำราประเทศ แต่เป็นตำราที่มีการใช้ตัวอย่างที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำของผู้อ่านมากที่สุด โดยใช้สิ่งมีชีวิตท้องถิ่นที่สามารถหรือพบเจอได้ง่ายในประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านผู้อ่านมีความรักในชีววิทยาเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่ผู้เขียนรักในวิชานี้

ผู้เขียนและทีมงานมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ตำรา Biology เล่มนี้มีความพร้อมมากที่สุด อย่างไรก็ตามคงป็นการยากที่จะทำให้หนังสือสักเล่มหนึ่งมีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทางผู้เขียนยินดีและน้อมรับคำติชมต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

สิงหาคม ๒๕๕๙

รีวิว


5.0
5 รีวิว
 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading