หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

พระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพพระกรรมฐาน

Tags : ศาสนาพุทธ พระอริยสงฆ์ ชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8


รายละเอียด : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม) ได้รับการถวายสมญานามจากวงการพระกรรมฐานว่า "พระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพพระกรรมฐาน" พร้อมทั้งยกย่องเทิดทูนว่า ท่าน "เป็นหนึ่งในสามพระบูรพาจารย์สายกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล" ข้อความข้างต้น หมายความว่า ถ้าจัดลำดับพระผู้นำสายกรรมฐานในยุคปัจจุบัน ต้องยกให้ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นลำดับที่ 1 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นศิษย์ เป็นลำดับที่ 2 และหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นลำดับที่ 3 บรรดาพระเณรสายพระกรรมฐานในยุคปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นศิษย์ที่ผ่านการอบรมจากพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสามองค์นี้แทบทั้งสิ้น

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นศิษย์กรรมฐานองค์แรกของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ติดตามธุดงค์ใกล้ชิดกับองค์หลวงปู่มั่นติดต่อกันนานถึง 12 ปี ปฏิบัติกรรมฐานจนมีความช่ำชอง มีพลังจิตแรงกล้า มีบารมีธรรมสูง และได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้มอบหมายภาระในการปกครอง และให้การอบรมพระเณรสายกรรมฐาน ที่เรียกว่า "คณะกองทัพธรรม" ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม สืบต่อมา หลวงปู่สิงห์ ได้ร่วมกับพระน้องชายของท่าน คือ หลวงปู่พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล ปฏิบัติภาระแบบมอบกายถวายชีวิต เพื่อพระศาสนาเคียงคู่กัน ท่านทั้งสองจึงเป็นเสมือน สองแม่ทัพใหญ่ หรือ ยอดขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรม ซึ่งนอกจากจะให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานแก่พระเณรอย่างได้ผลแล้ว ยังจัดแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นกลุ่ม หรือสายย่อยๆ สายละ 5-6 องค์ ออกเผยแพร่ธรรมไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วภาคอิสาน จนเกิดมีวัดป่าขึ้นในท้องที่ต่างๆ จำนวนหลายร้อนแห่ง และกลายเป็นวัดกรรมฐานขยายไปทั่วประเทศและต่างประเทศ สืบต่อมาถึงปัจจุบัน


สารบัญ : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

  • ช่วงชีวิตเริ่มต้น
  • ชาติภูมิ
  • การศึกษาเล่าเรียน
  • บรรพชาเป็นสามเณร
  • ปี 2452 อุปสมบท ณ วัดสุทัศน์ เมืองอุบลราชธานี
  • หลวงปู่ดูลย์ อตุโล สหายธรรม
  • เหนื่อยหน่ายในคันถธุระ
  • ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น
  • สนใจสมาธิภาวนาเป็นพิเศษ
  • ขอลาจาการเป็นครู

เนื้อหาปกหลัง : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

"ธรรมะของพระพุทธองค์ที่ทรงค้นพบ สั่งสอนให้คนเรา หลุดพ้นจาก วัฏสังสารทุกข์ คือ ความเวียนว่ายตายเกิด เพื่อไปสู่นิพพาน คือ ความดับสนิท"รีวิวโดยนักเขียน : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

การจัดทำหนังสือชุดนี้ เพื่อให้ผู้ใฝ่ธรรมได้รู้อีกแง่มุมหนึ่งของการธุดงควัตร ฝึกกรรมฐาน หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ผ่านการขัดเกลา ทดสอบจิต อย่างเคร่งครัด เป็นแนวทางธรรมที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ทางโลก ให้สงบสุขในทางธรรม ซึ่งเป็นขั้นแรกของการฝึกกรรมฐาน ด้วยการสำรวมความพร้อมของจิตใจ ความสุขที่เกิดจากใจสงบ ย่อมนำมาซึ่งสติ ปัญญา สมาธิ คิดทำสิ่งใด พึงระลึกไว้ในคำสอน เพราะมนุษย์ล้วนแต่มีความโกรธ ความหลง ซ่อนเร้นอยู่ในใจ หากทำอะไรโดยไม่คิดไตร่ตรองอย่างมีสติ ความทุกข์ที่ขังอยู่ก็เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นเอง

ดร.ปฐม นิคมานนท์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8

หนังสือชุด "พระอริยสงฆ์ แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1" จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ น้อมนำระลึกหลักคำสอนที่โดดเด่น เพื่อนำมาขัดเกลาให้ชีวิตไม่หลงยึดติดกับโลกของวัตถุ จนลืมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาท ไม่ให้ลืมตัว ไม่ให้ลืมบุญวาสนาของตน คือไม่ให้ลืมตัวในการสร้างคุณงามความดี ใจเราก็ไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ อันเป็นเหตุให้ต่อภาพต่อชาติเป็นมนุษย์ต่อไป เมื่อบารมีไม่แก่กล้า ไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เราก็จะพากันไปสู่ภพที่ต่ำลงได้ พระอริยสงฆ์ผู้มีปฏิปทา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลาจารวัตร มุ่งมั่นเผยแพร่คำสอนเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ไม่หลงโลก มุ่งแต่ธรรม ล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทุกท่านศรัทธาในบารมีและยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 8