หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

ทายาททางธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Tags : ศาสนาพุทธ พระอริยสงฆ์ ชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

ในการเริ่มต้นเรียบเรียงประวัติของ พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ หรือที่พวกเราเอ่ยนามท่าน ในฐานะที่เป็นลูกหลานของท่านว่า หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี นี้ ขอเริ่มต้นด้วยข้อเขียนของ ท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่กล่าวถึงองค์หลวงปู่เทสก์ ในหนังสือประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต "พระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่าน คือท่านพระอาจารย์สุวรรณ (สุจิณฺโณ) ที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง3 องค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานี และท่านมรณภาพไปหมดแล้ว ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สำคัญ ที่ให้การอบรมพระ เณร ญาติโยม สืบทอดจากพระอาจารย์มั่น มาเป็นลำดับ

 


สารบัญ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

  • ทายาททางธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  • ครอบครัว "เรี่ยวแรง"
  • การศึกษาขั้นต้น
  • ปฏิบัติหน้าที่กุลบุตร
  • ชอบผู้หญิงแบบไหน?
  • ความฝันที่ชี้อนาคต
  • ศุภนิมิตอีกครั้งหนึ่ง
  • ศุภนิมิตประการที่สาม

เนื้อหาปกหลัง : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

ธรรมทั้งหลาย มีอยู่ในตัวเราทุกคน ผู้รู้ธรรมคือ ใจ ที่จะรู้มากน้อย หยาบ ละเอียด ก็แล้วแต่ความสามารถ บุญบารมี หรือการอบรมของแต่ละบุคคล

รีวิวโดยนักเขียน : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

การจัดทำหนังสือชุดนี้ เพื่อให้ผู้ใฝ่ธรรมได้รู้อีกแง่มุมหนึ่งของการธุดงควัตร ฝึกกรรมฐาน หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ผ่านการขัดเกลา ทดสอบจิต อย่างเคร่งครัด เป็นแนวทางธรรมที่ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ทางโลก ให้สงบสุขในทางธรรม ซึ่งเป็นขั้นแรกของการฝึกกรรมฐาน ด้วยการสำรวมความพร้อมของจิตใจ ความสุขที่เกิดจากใจสงบ ย่อมนำมาซึ่งสติ ปัญญา สมาธิ คิดทำสิ่งใด พึงระลึกไว้ในคำสอน เพราะมนุษย์ล้วนแต่มีความโกรธ ความโลภ ความหลง ซ่อนเร้นอยู่ในใจ หากทำอะไรโดยไม่คิดไตร่ตรองอย่างมีสติ ความทุกข์ที่ขังอยู่ก็เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นเอง

ดร.ปฐม นิคมานนท์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

พระป่าหรือพระธุดงคกรรมฐาน ที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระบูรพาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่บำเพ็ญความเพียรจนบรรลุธรรมชั้นสูงสุด และได้อบรมสั่งสมบารมีธรรม แก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม เป็นสุปฏิปันโน ที่มีปฏิปทา คือ ข้อวัตรข้อปฏิบัติต่างๆ ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา

หนังสือชุด "พระอริยสงฆ์ แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 " จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบน้อมนำระลึกถึงหลักคำสอนที่โดดเด่น เพื่อนำมาขัดเกลาให้ชีวิตไม่หลงยึดติดกับโลกของวัตถุ จนลืมคำสอนของพระพุทธเจ้า

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีข้อมูลเพิ่มเติม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี - อริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 ชาติภูมิและคำสอน เล่มที่ 7