การละเล่นของไทย

การเล่นดั้งเดิมของเด็กและผู้ใหญ่เพื่อความบันเทิงใจทั้งนี้เป็นการเล่นที่มีกติกาหรือไม่มีกติกา

Tags : การละเล่น วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

จำนวน :

1

 • 1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การละเล่นของไทย

การละเล่นของไทย

การละเล่นเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่โดยทั่วไปของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่น ตามวัย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาของคนในแต่ละสังคม การละเล่นนั้นสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ชายและผู้หญิง นิยมเล่นเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน การเรียน หรือเพื่อออกกำลังกาย และยังช่วงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่น และช่วยพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมด้านต่างๆ แก่ผู้เล่นโดยไม่รู้ตัว เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกล มีจิตใจดี ร่าเริงแจ่มใส มีความอดทน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง


สารบัญ : การละเล่นของไทย

  • ความหมาย
  • ความสำคัญของการละเล่น
  • ประเภทของการละเล่น
  • คุณค่าของการละเล่นของไทย

เนื้อหาปกหลัง : การละเล่นของไทย

การละเล่นของไทย ตำราเรื่องการละเล่นของไทย เป็นตำราที่ได้รวบรวมการละเล่นพื้นเมืองของไทยของทุกภาคไว้อย่างละเอียด ทำให้ผู้ที่ได้อ่านสามารถเรียนรู้ถึงรูปแบบและวิธีการเล่น ของการละเล่นในแต่ละชนิด จะทำให้ผู้อ่านได้รู้ถึง วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมของไทยอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน รวมถึงได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละภูมิภาคที่แฝงอยู่ในการละเล่นนั้นๆ ในตำราเล่มนี้ยังแบ่งวิธีการเล่นออกเป็นประเภทต่างๆ อาทิเช่น การละเล่นพื้นเมือง การละเล่นซึ่งนำไปสู่กีฬาใหญ่ที่เป็นสากล การละเล่นนันทนาการ การละเล่นยามว่าง การละเล่นในงานพิธีในแต่ละภูมิภาค การละเล่นในแต่ละชนิดก่อให้เกิดการสนุกสนาน สามัคคี ความรักในหมู่คณะ และชุมชน อันจะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและภาคภูมิใจความเป็นไทยต่อไป ตำราเล่มนี้ยังรวบรวมวิธีการเล่น อุปกรณ์ และเทคนิคการเป็นผู้นำเกมส์ และเล่นเกมส์ที่ดี อันนำไปสู่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามัคคี ความสนุกสนาน ความเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งอันสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดีข้อมูลเพิ่มเติม : การละเล่นของไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การละเล่นของไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การละเล่นของไทย