ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

ผู้เป็นคนดี มีปัญญาเพียงพอย่อมรู้ธรรมย่อมเชื่อมั่นในกรรม ย่อมไม่หวั่นไหว

Tags : หนังสือธรรมะ พระนิพนธ์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

25.00 บาท

21.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (15.00 %)"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

อันความดีนั้น ย่อมเป็นอาภรณ์ เป็นอิสริยยศของคนดี เพราะคนดีย่อมเห็นว่า ความดีนี้แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่ และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์ กล่าวได้ว่า "ความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี" ความดีนั้นเกิดจากกรรมที่ดี ดังที่พระองค์ตรัสไว้ "คนเป็นคนดีก็เพราะกรรม เป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม" ฉะนั้น เมื่อละเลิกกรรมทำไม่ดี ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว แต่คนที่ทำกรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเอง เว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่แหละจึงจะไม่รู้ความดีที่จะให้สำเร็จการชนะนั้น ก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะไม่ต้องเบียดเบียนใคร เป็นความดีชั้นตรี ถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขา ทำให้เขากลับเป็นคนดี ก็นับว่าเป็นความดีชั้นโท ส่วนความดีชั้นเอกก็คือ "ความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง"


คำนำ : ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

"ธรรมเพื่อความสวัสดี" พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เล่มนี้ พระองค์ท่านได้เมตตาอนุญาตให้ธรรมสภาจัดพิมพ์ โดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่จาก พระนิพนธ์ "แสงส่องใจ" ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ทึ่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและสรรเสริญว่า "อ่านง่ายและเข้าใจได้ดี" พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ต่อเนื่องกัน มอบเป็นธรรมทานให้กับผู้เข้าเฝ้าตามโอกาสต่างๆ กัน

ธรรมสภา


สารบัญ : ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

  • จิตของบัณฑิต ย่อมไม่หวั่นไหว
  • ปัญญามีคุณประดุจแสงสว่าง
  • ตนแลเป็นที่รักยิ่งของตน
  • ตนเป็นที่พึ่งของตน
  • ธรรมอันเป็นกำลัง
  • อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของใจ
  • อย่าตกเป็นทาสของกิเลส
  • อำนาจแห่งความยึดมั่นของจิต
  • พึงสละออกด้วยการให้
  • การวางตนให้งดงามตามฐานะ

เนื้อหาปกหลัง : ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

"ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่าง เป็นเครื่องส่องทาง เป็นเครื่องนำชีวิต เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง" ถ้าต้องการเป็นแสงสว่างทั้งของตนเองและของผู้อื่น ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนดี หนีให้ไกลจากความโลภโกรธหลงให้มากที่สุด


ข้อมูลเพิ่มเติม : ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน ดูทั้งหมด >

ลด 15%

255.00

216.75 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว