รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่เสมอๆ จึงไม่กลัวกรรมชั่วในอดีต

Tags : หนังสือธรรมะ พระนิพนธ์

จำนวน :

1

25.00 บาท

23.75 บาท

"คุณประหยัดไป 1.25 บาท (5.00 %)"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น้ำ ลำคลอง ทำสะพานข้าม แม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ฉันใด ความขรุขระของชีวิตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั้น เหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติคนเราสามารถประกอบกรรมปัจจุบัน ปรับปรุงสกัดกั้นกรรมเก่าเหมือนอย่างสร้างทำนบกั้นน้ำเป็นต้น เพราะคนเรามีปัญญา อันที่จริง ทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นอุทกภัยเหมือนกัน ถ้ามีสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของใจดีแล้วก็ไม่เดือนร้อน การทำใจก็คือการให้เป็นเกาะที่พึ่งของใจนี่เอง คนมีบุญก็คือคนมีเกาะของใจดีที่ได้สร้างสมมาแล้ว และกำลังสร้างสมอยู่ ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอๆ จึงไม่กลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมี กุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบไปและถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนืองๆ ก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วยระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน


คำนำ : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

"ธรรมเพื่อความสวัสดี" พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เล่มนี้ พระองค์ท่านได้เมตตาอนุญาตให้ธรรมสภาจัดพิมพ์ โดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่จาก พระนิพนธ์ "แสงส่องใจ" ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ทึ่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและสรรเสริญว่า "อ่านง่ายและเข้าใจได้ดี" พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ต่อเนื่องกัน มอบเป็นธรรมทานให้กับผู้เข้าเฝ้าตามโอกาสต่างๆ กัน

ธรรมสภา


สารบัญ : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

  • พระผู้มีเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย
  • รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก
  • อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก
  • พรหมวิหารธรรม (อุเบกขาธรรม)
  • เครื่องปิดกั้นความประภัสสรแห่งจิต
  • อานุภาพแห่งความดี
  • แสงแห่งปัญญา มีอานุภาพใหญ่ยิ่ง
  • ธรรมทานที่บริสุทธิ์ แท้จริง

เนื้อหาปกหลัง : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งทำความดี ได้รู้ได้เห็นเข้าอย่างน้อยก็ควรแสดงความรับรู้อย่างชื่นชม เพื่อเป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมให้ไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่าย ต่อการที่จะทำความดีต่อไป และที่ไม่ควรยกเว้นก็คือให้คิดว่าผู้ทำความดีนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองเท่านั้นแต่เขาทำเพื่อเราด้วยข้อมูลเพิ่มเติม : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก