สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3

อ่านง่าย ได้แนวคิด สามารถใช้สอบ ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ แบบทดสอบ เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประถม 1-2-3

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

225.00 บาท

191.25 บาท

"คุณประหยัดไป 33.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3

การปลูกฝังการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย นับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพื้นฐานในวิชานั้นๆ เป็นไปด้วยความเข้าใจ และสนุกสนานที่จะเรียนรู้เด็กๆ ก็จะรักและให้ความสนใจ รวมถึงเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นคือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนที่ลึกซึ้ง เข้มข้นขึ้น วิธีที่จะช่วยให้เด็กๆ รัก และใส่ใจกับการศึกษาที่ถูกต้อง คือการทำให้เขาแตกฉานในเนื้อหา เข้าใจแก่นแท้ หลักคิด และมีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งผู้ปกครองอาจเลือกวิธีการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือเลือกหาหนังสือเสริมความรู้ และแบบฝึกที่ตรงตามความต้องการของเด็กมาเพิ่ม เป็นการเตรียมพื้นฐานให้แน่น ตรงจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ คือ

 • สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
 • สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
 • สาระที่ 5 พลังงาน
 • สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หากผู้ปกครงอเข้าใจหลักของสาระแกนกลางในวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว ก็จะเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดของเนื้อหาเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ในอนาคต ทั้งยังทำให้เด็กๆ เป็นคนช่างสังเกต ช่างเรียนรู้ หากมีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ดี จะทำให้เด็กๆ มีความสุขและรักวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น "สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3" เล่มนี้บรรจุเนื้อหาอย่างย่อของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกิจกรรมเสริมตามบทเรียนที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ที่วัดทั้ง ความรู้ความจำ ความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์


สารบัญ : สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3

  • สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 1
  • สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 2
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 2
  • สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 3
  • เฉลยแบบฝึกหัด ประถม 3
  • บรรณานุกรม

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3

กิจกรรมเสริม เพิ่มทักษะทาง "วิทยาศาสตร์" ตรงตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ คือ

 • สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
 • สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
 • สาระที่ 5 พลังงาน
 • สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่เน้นองค์ความรู้ตามตำรงเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเสริมด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหลากหลายเติมพื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุปหลักคิด วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2-3