ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน

Tags : กฎหมาย ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความอาญา วิธิพิจารณาความแพ่ง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

การศึกษากฎหมาย กฎหมายเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และความคิดเชิงปรัญชาของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ดังนั้นการเรียนกฎหมายจึงต้องให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการทางสังคม โดยเฉพาะประมวลกฎหมายสมัยใหม่ แบบอย่างที่ประเทสไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ เกิดมีขึ้นมาก่อนแล้วในประทเศยุโรปตอนกลางระหว่างศตวรรษที่๑๘ และ ๑๙ โดยเหตุผลที่สืบเนืื่องจากแนวความคิดทางการเมืองและสังคมยุโรปสมัยนั้น ซึ่งมีวิธีการศึกษากฎหมายโดยมิใช่อ่าน และทำความเข้าใจตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เพียงอย่างเดียวโดดๆ ทว่ายังศึกษาและหาคำอธิบายถึงหลักกฎหมายต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังตัวบทของกฎหมายแต่ละระบบไปพร้อมกันด้วย เช่นระบบสัญญา ระบบนิติกรรม ระบะละเมิด ระบบทรัพย์ หรือแม้แต่ครอบครัวมรดกก้มองเป็นระบบได้ เช่น ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา ระบบจัดการทรัพย์มรดก เป็นต้น


เนื้อหาปกหลัง : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องต่างๆ เช่นการค้ำประกันประกันหนี้การกำหนดข้อตกลงเกียวกับการค้ำประกันหรือการจำนอง สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง การบังคับจำนอง สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง และความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

ประมวลกฎหมายอาญา

เรื่องการบังคับโทษปรับ การรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่๒๕ )พ.ศ.๒๕๕๙รีวิวโดยนักเขียน : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันกำลังพัฒนาตามกระแสโลกโดยก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การปรับเพื่อให้สอดคล้องต่อความทันสมัยดังกล่าวจึงมีความจำเป็น การที่สภาวะแวดล้อมด้านการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผลให้กติกาทางสังคมคือกฎหมาย พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามโดยการที่รัฐสภาตรากฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มกฎหมายเก่่าขึ้นใช้บังคับ เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องต่อวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนรวมถึงผู้ศึกษากฎหมายการติดตามอย่างใกล้ชิดรวดเร็วพร้อมรับข้อมูลทางกฎหมาย ด้วยความฉับไว คือความจำเป็นวึ่งนักกฎหมายและผู้ศึกษาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้                            

                                                                                                                     พิชัย     นิลทองคำ                                                                                    ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บรรพ1-6อาญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว