ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

ธรรมคือคุณงามความดี ตรงกันข้ามกับอธรรมคือความชั่ว

Tags : หนังสือธรรมะ พระนิพนธ์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

25.00 บาท

21.25 บาท

"คุณประหยัดไป 3.75 บาท (15.00 %)"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

หน้าที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติต่อชีวิตร่างกายคือ การบริหารรักษาร่างกายให้ปราศจากโรค ให้มีสมรรถภาพ และประกอบประโยชน์เพื่อให้เป็นชีวิตดี ชีวิตที่อุดม ไม่ให้เป็นชีวิตชั่ว ชีวิตเปล่าประโยชน์ และในขณะเดียวกัน ก็ให้กำหนดรู้คติธรรมดาของชีวิต เพื่อความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสห้ามิให้ทำลายชีวิตร่างกาย ถ้าจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ในอันที่จะทำลายชีวิตร่างกาย ก็ให้ทำลายความอยาก ทำลายความโกรธ ทำลายความเกลียดนั้นแหละเสีย อีกอย่างหนึ่ง ธรรมคือคุณงามความดี ตรงกันข้ามกับอธรรมคือความชั่ว ซึ่งโดยมากก็รู้กันอยู่ ฉะนั้น เมื่อเคารพในความรู้หมายความว่า เมื่อรู้ว่าไม่ดี ก็ตั้งใจเว้นไว้ เมื่อรู้ว่าดี ก็ตั้งใจทำดังนี้เรียกว่า เคารพในธรรมที่รู้โดยตรง ซึ่งทำคนให้เป็นคนกล่าวคือเป็นมนุษย์โดยธรรม


คำนำ : ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

"ธรรมเพื่อความสวัสดี" พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เล่มนี้ พระองค์ท่านได้เมตตาอนุญาตให้ธรรมสภาจัดพิมพ์ โดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่จาก พระนิพนธ์ "แสงส่องใจ" ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ทึ่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและสรรเสริญว่า "อ่านง่ายและเข้าใจได้ดี" พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ต่อเนื่องกัน มอบเป็นธรรมทานให้กับผู้เข้าเฝ้าตามโอกาสต่างๆ กัน

ธรรมสภา


สารบัญ : ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

  • ทุกชีวิตมีความตายเป็นเบื้องหน้า
  • ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก
  • ทางแห่งความตาย
  • ปลดปล่อยใจ ก่อนถูกความตายบังคับ
  • ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด
  • พุทธวิธีเพื่อการหัดตาย
  • ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน
  • ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์
  • ความดีเปรียบประดุจแสงสว่าง
  • ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
  • การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

เนื้อหาปกหลัง : ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

"อปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก" ไม่ว่าคน ไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่มีทั้งชีวิตในชาติอดีตชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต "ชีวิตนี่นัอยนัก" หมายถึง ชีวิตในชาติปัจจุบันนั้นนัอยนัก สั้นนักข้อมูลเพิ่มเติม : ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว