หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1

วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย มารยยาทไทย วัฒนธรรมไทย ภูิมิปัญญาไทย

Tags : วัฒนธรรมไทย หน้าที่พลเมือง

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

65.00 บาท

55.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1

หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย

มารยาทไทย หมายถึง การแสดงกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย และประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  มารยาทเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญของคนไทย ทุกคนควรปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม มารยาทในการแสดงความเคารพและการทักทาย การแสดงความเคารพในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา การแสดงความเคารพแบบไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่แสดงถึงความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เช่น เมื่อพบกันก็แสดงความเคารพพร้อมกับพูดคำว่า"สวัสดี" การแสดงความเคารพที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้แก่   1.การกราบ เป็นการแสดงความเคารพอีกอย่างหนึ่งของไทย นิยมทำกับผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือกราบพระสงฆ์ และพระพุทธรูป การกราบมี 2แบบ คือ 1.การกราบผู็ใหญ่ นั่งพับเพียบประนมมือไว้ที่อก แล้วก้มตัวลงกับพื้นไม่แบมือ วางหน้าผากบนสันมือการกราบผู้ใหญ่กราบเพียงครั้งเดียว 2.การกราบพระ ผู้ชายนั่งคุกเข่า ส่วนผู้หญิงนั่งพับเพียบ ประนมมือไว้ที่ทรวงอก ยกมือขึ้นจรดหน้าผาก ก้มตัวลง วางมือทั้งสองข้างลงกับพื้น แบมือห่างกันพองาม ให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสอง กากราบพระเรากราบสามครั้ง

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1

  หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย

  • มารยยาทไทย
  • วัฒนธรรมไทย
  • วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆของไทย
  • ภูมิปัญญาไทย

เนื้อหาปกหลัง : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1

หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย

 • การเมืองการปกครองของไทย
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 • พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย


รีวิวโดยนักเขียน : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1

หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย

หนังสือชุด หน้าที่พลเมืองว่าด้วยเรื่อง "วัฒนธรรมไทย" เล่มนี้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกเนื้อหาสาระออกจากสาระการเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีความพัฒนาการในเรื่องความเป็นไทย ความรักในชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคม รู้จักปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอันจะนำไปสู่ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นเมืองที่ดีของท้องถิ่นของประเทศชาติสืบต่อไป

กฤษณา วิเชียรเพชรข้อมูลเพิ่มเติม : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หนังสือชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมไทย ล.1