การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง ระบบต่อมไร้ท่อ

Tags : ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ร่างกายมนุษย์และสัตว์ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

100.00 บาท

85.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพรทิสต์ เช่น อะมีบา ยูกลีนา และพารามีเซียมยังไม่มีระบบเนื้อเยื่อและระบบโครงกระดูก จึงมีการเคลี่ยนที่แตกต่างกัน บางชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกัน บางชนิดเคลื่อนที่โดยการใช้ไหลของไซโทพลาซึม บางชนิดเคลื่อนที่โดยใช้ออร์แกเนลล์พวกแฟลเจลลัมหรือวิเลีย

 1. อะมีบา (Amoeba) เคลื่อนที่ได้โดยการไหลเวียนของไซโทพลาซึมภานในเซลล์และมีทิสทางการไหลเวียนที่แน่นอน การไหลของไซโทพลาซึม เรียกว่า ไซโคลซิส (Cyclosis) ซึ่งเกิดจากการหดตัวและการคลายตัวของไมโครฟิลาเมนต์( Microfilament ) ซึ่งมีเส้นใยโปรตีนพวกแอกทินและไมโอซินจำนวนมากอยู่ตามบริเวรต่างๆ ภายในเซลล์ เมื่อไซโทพลาซึมไหลไปในทิสที่เซลล์นั้นเคลื่อนที่ไปก็จะดันเยื่อหุ้มส่วนนั้นให้โป่งออกมาเป็นซูโดโพเดียม (Pseudopodium) หรือเท้าเทียม จากนั้นไซโทพลาซึมทั้งเซลล์จะเคลื่อนตามไปในทิสทางเดียวกับซูโดโพเดียมทำให้อะมีบาเคลื่อนที่ไปได้ เรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า การเคลื่อนที่แบบอะมีบา (Ampeboid movement)
 2. ยูกลีนา (Euglena) เคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม (Flagellum) โบกพัดน้ำทำให้เคลื่อนที่ไปได้ แฟลเจลลัม มีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายหนวดมีเพียง1-2เส้นเท่านั้น แฟลเจลลัมแต่ละเส้นประกอบด้วยไมโครทิวบูล
 3. พารามีเซียม (Paramecium) เคลื่อนที่ได้โดยใช้ซิเลีย (Cilia) โบกพัดน้ำกลับไปกลับมาคล้ายกับการตวัดแส้ทำให้เคลื่อนที่ได้
#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

สารบัญ : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

  การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

  • การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชิต
  • การรับรู้และการตอบสนอง
  • ระบบต่อมไร้ท่อ
  • พฤติกรรมของสัตว์
  • แบบทดสอบการประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์


รีวิวโดยนักเขียน : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

เป็นการทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป้าหมายของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมอย่่างหลากหลายด้วยการลงมือปฏิบัติจริงที่เหมาะสมแต่ละระดับชั้น

วิชาชีววิทยาก็เป็นแขนงหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือ เทคนิคเรียนชีววิทยา : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์ เล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนชีววิทยาให้เก่งได้ด้วยตนเองด้วยการนำไปอ่านและฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจและยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ยังสามารถนำไปใช้เสริมกับการเรียนกวดวิชาตามสถาบันต่างๆ อีกทั้งครู - อาจารย์ ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยข้อมูลเพิ่มเติม : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การประสานงานในร่างกายมนุษย์และสัตว์