ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

ติวข้อสอบเกณฑ์ใหม่ใช้ข้อสอบจริงพร้อมเฉลยกว่า 1,000 ข้อ

Tags : คู่มือรถยนต์ คู่สอบใบขับขี่ สอบใบขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ สอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

จำนวน :

1

96.00 บาท

91.20 บาท

"คุณประหยัดไป 4.80 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่


รายละเอียด : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกในส่วนของใบขออนุญาตขับรถได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเพิ่มเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับรถมาตรฐานใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกฎจราจรและการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • เพิ่มเนื้อหาการอบรม เพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัย (อบรมภาคทฤษฎี)
 • เพิ่มจำนวนข้อสอบ เพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อ เป็น 50 ข้อ
 • เพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบ เพิ่มเกณฑ์การวัดผลจาก 75% เป็น 90% (ข้อสอบ 50 ข้อ ต้องทำได้ 45 ข้อ)
 • เพิ่มช่องทาง ให้สถาบันการศึกษาของรัฐช่วยในการอบรมเรื่องการขับรถ และข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้ต้องการสอบใบขับขี่ เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น แล้วค่อยนำผลรับรองการอบรมมายื่นสอบใบขับขี่ที่กรมขนส่ง

จากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อนี้ หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมแนวข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โดยจำนวนข้อสอบ 50 ข้อนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ถึง 45 ข้อ (90%) เลยทีเดียว


คำนำ : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

หนังสือติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่ฉบับล่าสุด ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย

 • ติวข้อสอบเกณฑ์ใหม่ใช้ข้อสอบจริงพร้อมเฉลยกว่า 1,000 ข้อ
 • ติวขับรถสอบสนามแบบเดิมและแบบ E-Driving
 • ติวระบบจองคิวอบรมผ่านอินเตอร์เน็ต

สารบัญ : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

  • ประเภทของใบอนุญาตขับขี่รถ
  • ข้อมูลเบื้องต้นในการขอรับใบอนุญาต
  • การจองคิวอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ
  • ขั้นตอนยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
  • ทดสอบสมรรภาพทางร่างกาย
  • เข้ารับการอบรมและทดสอบภาคทฤษฎี
  • ทดสอบภาคปฏิบัติ
  • สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
  • แบบทดสอบพร้อมเฉลย 20 ชุด

เนื้อหาปกหลัง : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์การสอบใหม่

 • เพิ่มเนื้อหาการอบรม เพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัย (อบรมภาคทฤษฎี)
 • เพิ่มจำนวนข้อสอบ เพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อ เป็น 50 ข้อ
 • เพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบ เพิ่มเกณฑ์การวัดผลจาก 75% เป็น 90% (ข้อสอบ 50 ข้อ ต้องทำได้ 45 ข้อ)
 • เพิ่มช่องทาง ให้สถาบันการศึกษาของรัฐช่วยในการอบรมเรื่องการขับรถ และข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้ต้องการสอบใบขับขี่ เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น แล้วค่อยนำผลรับรองการอบรมมายื่นสอบใบขับขี่ที่กรมขนส่ง

ครบถ้วนด้วยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

 • พระราชบัณญัติจราจรทางบก
 • พระราชบัญญัติรถยนต์
 • พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 • เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
 • เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ
 • เครื่องหมายควบคุมการจราจรบนพืันทาง และขอบทาง
 • การให้สัญญาณมือ
 • ฯลฯ

เหมาะสำหรับผู้ขอใบขับขี่

 • รถยนต์
 • รถจักรยานต์
 • รถบรรทุก
 • รถสาธารณะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวเข้มสอบใบขับขี่หลักเกณฑ์ใหม่