การบัญชีต้นทุน

เจาะลึก!! การคำนวณต้นทุนเเละวิเคราะห์ด้านการบัญชีต้นทุน เนื้อหาเข้าใจง่าย

Tags : คู่มือบัญชี นักวิชาการการเงินและบัญชี การเงินและบัญชี บัญชีต้นทุน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ซื้อหนังสือหมวด How to ครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีต้นทุน

การบัญชีต้นทุน

ในยุคปัจจุบัน การตัดสินใจเรื่องการบริหารธุรกิจ ถือเป็นหน้าที่และหัวใจสำคัญของฝ่ายบริการ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย การตัดสินใจดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และทันต่อการใช้งาน ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุน ซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กรจากระบบบัญชีต้นทุนที่เชื่อถือได้ จึงเป็นจ้อมูลพื้นฐานสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

การบัญชีต้นทุน ( Cost Accounting ) เป็นหนังสือที่อธิบายถึงการเกิดต้นทุนตามองค์ประกอบหลักคือ วัตถุดิบ เเละเเรงงาน เเละค่าใช้จ่ายการผลิต อันเป็นที่มาของรายการบัญชี จนสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งในลักษณะของการผลิตตามคำสั่งผลิต การผลิตตามกระบวนการผลิต เเละการผลิตตามระบบต้นทุนมาตรฐาน รวมทั้งเเสดงรายงานต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง ทั้งในลักษณะของสินค้าหลัก สินค้าร่วมเเละสินค้าพลอยได้ ทั้งนี้ในการเรียบเรียง ผู้เขียนได้อธิบายในลักษณะเดียวกับที่สอนในชั้นเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งตัวอย่าง รวมถึงเเบบฝึกหัด โดยส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจากงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ จึงเป็นตัวอย่างที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ตลอดจนผู้ประกอบการเเละผู้ที่สนใจทั่วไป  ที่ต้องการทำความเข้าในหลักการคำนวณต้นทุนการผลิตเเละวิธีการด้านการบัญชีต้นทุนโดยเฉพาะ


คำนำ : การบัญชีต้นทุน

การบัญชีต้นทุน

การบัญชีต้นทุน ( Cost Accounting ) เล่มนี้มั่งเน้นการสร้างความเข้าใจเเก่นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาการบัญชีต้นทุน รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบันการบัญชีต้นทุนได้รับความสนใจเเละการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากการพัฒนาการบัญชี ต้นทุนที่ขยายวงกว้างออกไปให้สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารในธุรกิจหรือหน่วยงานทุกประเภททั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เเละการบริการ ซึ่งข้อมูลด้านต้นทุนนอกจากจะนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีเเล้วยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการเเละการตัดสินใจทั้งระบบตั้งเเต่การวางเเผน การปฏิบัติ การควบคุม การประเมินผล เเละการปรับปรุงพัฒนาองค์กร

อนึ่ง ผู้เขียนขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆที่ช่วยให้หนังสือฉบับนี้สำเร็จได้ตามความประสงค์เเละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นเเนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ผศ.อนุรักษ์ ทองสุดโขวงศ์

กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนเเก่น


สารบัญ : การบัญชีต้นทุน

  • ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร
  • การบันทึกบัญชีต้นทุน
  • การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
  • การบัญชีเกี่ยวกับค่าเเรงงาน
  • การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การผลิตเเละการปันส่วน
  • ต้นทุนฐานกิจกรรม เเละการบริหารฐานกิจกรรม
  • ระบบบัญชีต้นทันงานสั่งทำ
  • ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
  • ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน เเละการวิเคราะห์ผลต่าง
  • การบัญชีสินค้าร่วม เเละสินค้าพลอยได้ 

   ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีต้นทุน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีต้นทุน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีต้นทุน