กวดวิชาวิทยาศาสตร์ม.ต้นสอบเข้าม.4

1. ชีววิทยา (หน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช อาหารกับการดำรงชีวิต ระบบร่างกายมนุษย์ ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม) 2. เคมี (คุณสมบัติของสาร สารละลาย กรดด่าง การจำแนกสาร ปฏิกิริยาเคมี) 3. ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่ แรง งานและพลังงาน ไฟฟ้าภายในบ้าน แสงกับการมองเห็น) 4. โลก ดาราศาสตร์ (บรรยากาศ สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรณี โลก ระบบสุริยะ ดวงดาวอวกาศ) 5. โครงงานวิทยาศาสตร์ 6. แนวข้อสอบ O-NET 100 ข้อแยกวิชาเรียงบทพร้อมเฉลยละเอียด
จำนวน :

1

รายละเอียด

1. ชีววิทยา (หน่วยของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช อาหารกับการดำรงชีวิต ระบบร่างกายมนุษย์ ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม) 2. เคมี (คุณสมบัติของสาร สารละลาย กรดด่าง การจำแนกสาร ปฏิกิริยาเคมี) 3. ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่ แรง งานและพลังงาน ไฟฟ้าภายในบ้าน แสงกับการมองเห็น) 4. โลก ดาราศาสตร์ (บรรยากาศ สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรณี โลก ระบบสุริยะ ดวงดาวอวกาศ) 5. โครงงานวิทยาศาสตร์ 6. แนวข้อสอบ O-NET 100 ข้อแยกวิชาเรียงบทพร้อมเฉลยละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว