คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
 • ความรู้กี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหนักงานราชการ พ.ศ. 2547และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผืดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา ตัวเลขอนุกรมต่างๆ
 • คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 • ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • กฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

คำนำ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

คู่มือเตรียมสอบ/คู่มือสอบเข้าทำงาน เข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เตรียมความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการสอบ การเขียนรวบรวมและเรียบเรียงคู่มือสอบเล่มนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหาสาระของหลักสูตรการสอบ ความรู้เนื้อหาสาระทีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาขอบข่ายของหลุกสูตรสอบ การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหมา มาทำให้การวิเคราห์และสีงเคราะห์ได้แนวข้อสอบที่มันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร

สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสอบจะช่วยให้ได้รับสาระประโยชน์ พร้อมทั้งทักษะและประสบการณ์จากคู่มือสอบเล่มนี้อย่างเต็มที่ ตามความคิดคาดหวังและตั้งใจเตรียมตัวสอบอย่างแท้จริง ขออวยพรให้สบความสำเร็จ ตามสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนา

ด้วยความปรารถนาดี

สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


สารบัญ : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

  • ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
  • ความรู้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

  2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  • พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
  • เรียนรู้ไปด้วยกัน กับกฏหมายหลักประกันทางธุรกิจ
  • แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

   ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(นักวิชาการ ก+ข พาณิชย์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว