คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1

เข้มทุกเนื้อหา...ตรงทุกประเด็น...ยอดขายอันดับ 1
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com ต่อให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยความรอบรู้ เล่ม 1

รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการปกครองที่มีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองอย่างแท้จริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนร่วมกันลงประชามติ กำหนดแนวทางหรือตัดสินใจในทางการเมืองการปกครอง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และสิทธิ เสรีภาพของประชาชนโดยรวม

ประชาธิปไตยทางอ้อม คือ การที่ประชาชนคัดเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่แทนตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในสภาเพื่อพิทักษ์ ผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวม

รูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

(1) การปกครองแบบสภา ระบบรัฐสภาจะถือว่ารัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสถาบันหรือองค์กรสูงสุด เป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมือง ทำหน้าที่ทั้งทางด้านนิติบัญญัติและควบคุมตรวจสอบการบริหารประเทศ ระบบรัฐสภาที่ใช้กันในปัจจุบันมี 2 ระบบ

ระบบสภาเดี่ยว คือ สภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้ง

ระบบสภาคู่ ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือสภากลางที่มาจากการเลือกกกตั้งและวุฒิิสภาหรือสภาสูงมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง

การปกครองในระะบบรัฐสภา มีหลักการสำคัญดังนี้

1. กษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐหรือประมุขของประเทศ:

เป็นสัญลักษณ์ของชาติ มีอำนาจทางพิธีการต่างๆ แต่ไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศโดยตรง ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารปกครองประเทศอย่างแท้จริงคือนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารหรือหัวหน้ารัฐบาล

-พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่าน 3 องค์กร คือ ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านรัฐสภา อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการผ่านทางศาลประเทศที่ใช้ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สเปน เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวีเดน ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา มาเลเซีย และภูฎาน 

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยความรอบรู้ เล่ม 1

คู่มือเตียมสอบครูผู้ช่วยเล่มนี้ อาจารย์ชลสิทธิ์ได้จัดทำขึ้นและรวบรวมแนวข้อสอบให้ทันสมัย เพื่อใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหลพริบปฏิภาณ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาต่างๆได้ดี อาจารย์ชลสิทธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้อาจารย์ชลสิทธิ์ ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ และจักได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงในอนาคตสืบไป

อาจารรย์ชลสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนคู่มือเตรียมสอบด้วยดีเสมอมา และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถทำให้ผู้เข้าสอบประสบผลสำเร็จมามากมาย


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1

  คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยความรอบรู้ เล่ม 1

  ส่วนที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

  ส่วนที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  ส่วนที่ 3 วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

  ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

  ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบวิชาความรอบ


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยความรอบรู้ เล่ม 1

 • ภาค ก.(กพ.,ท้องถิ่น)
 • ภาค ข.(ทุกหน่วย)
 • นายร้อยตำรวจ
 • นายสิบตำรวจ
 • ทหารสัญญาบัตร
 • ปลัดอำเภอ,นายอำเภอ
 • ครูผู้ช่วย (สพฐ., กทม.)
 • และหน่วยงานอื่นที่เปิดสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1