พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

พระนิพนธ์ ชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ เป็นชีวิตที่สำคัญที่สุด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

80.00 บาท

68.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

พระนิพนธ์ พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

ทุกชีวิต...ล้วนผ่าน กำดี กำชั่ว มามากมาย ก่อนจะได้มาเป็นคน เป็นสัตว์ อยู่ในปัจจุบันชาติ ต่างเป็นอะไรมาแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ ว่ามีกรรมดี กรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง ทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ในชีวิตนี้อย่างประมาณมิได้ และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการแม้ว่าผลจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งอย่าง และไม่อาจเรียบเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตาม แต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระทำแล้ว

เมื่อมีเหตุย่อมมีผล เมื่อทำเหตุย่อมได้รับผล และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ ผู้ใดทำ ผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผลเที่ยงแท้แน่นอน เมื่อใดกำลังมีความสุข ไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้น จะเป็นเราหรือเป็นเขา เมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่า เหตุดีที่ได้ทำไว้แน่ กำลังให้ผล ผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่ แม้บุถุชนจะไม่สามารถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้ ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้ แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่า เหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอยู่ เป็นเหตุดีแน่ เป็นกรรมดีแน่ ผลดีเกิดขึ้นแต่เหตุดีเท่านั้น ผลดีไม่เกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลย

เมื่อใด มีความคิดว่าเราทำดีไม่ได้ดี หรือเขาทำดี ไม่ได้ดี เมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริง กำลังเข้าใจผิดจากความจริง ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น ชีวิตในชาตินี้ย่อมน้อยนัก เมื่อเปรียบบบบบบบบกับชีวิตในอดีตชาติ ซึ่งนับจำนวนชาติหาถ้วนไม่ ดังนั้น กรรมคือการกระทำที่ทำในชาตินี้ ในชาติเดียว จึงน้อยนัก เมื่อเปรียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติ อันนับจำนวนชาติไม่ถ้วน


คำนำ : พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

หลักธรรมอันประเสร็จที่พึงมีไว้ประจำใจในชีวิตที่สำคัญยิ่งนัก คือ พรหมวิหาร ๔ อันได้แก่ เมตตา...รักและปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา...สงสาร คิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ มุทิตา...ยินดีเมื่อผู้อื่นเป็นสุข อุเบกขา...ความวางใจเป็นกลางใจด้วยปัญญา ผู้ประพฤติได้ดังเช่นที่กล่าว ชีวิตเบื้องหน้าภพชาติที่ดีเป็นอันหวังได้ 

 


สารบัญ : พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

  พระนิพนธ์ พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

  • ชีวิตในชาติปัจจุบันนี้ น้อยนัก สั้นนัก
  • ทุกชีวิต...ล้วนผ่านกรรมดี กรรมชั่ว มามากมาย
  • ผู้ใดทำเหตุ ย่อมได้รับผลตรงตามเหตุแน่นอน
  • ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น
  • ความซับซ้อนของกรรม
  • ผลแห่งกรรม...เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการกระทำ 
  • อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรม นำให้เกิดความแตกต่างของชีวิต
  • กรรม...ทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้
  • มนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ เพราะกรมที่ทำ
  • กรรม...ทำให้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้
  • อานุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรม ก็นำสัตว์ให้เกิดมาเป็นเทวดาและมนุษย์ได้
  • ทุกชีวิตมีความตายเป็นเบื้องหน้า
  • ไม่มีสักคนเดียว ที่จะหนีความตายพ้น
  • ความรู้ว่าต้องตาย เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่ง
  • ปราชญ์ทางพุทธศาสนาสอนให้หัดตายก่อนถึงเวลาตายจริง
  • การหัดตาย มีคุณเป็นพิเศษแก่จิตใจอย่างยิ่ง
  • พุทธวิธีเพื่อการหัดตาย

เนื้อหาปกหลัง : พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

ขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพโปรดอภิบาลประทานพรท่านให้มีความอุดมร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตตลอดไป เทอญฯข้อมูลเพิ่มเติม : พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว