กรณีธรรมกาย (ใหม่)

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กรณีธรรมกาย (ใหม่)

?

กรณีธรรมกาย

ในเวลานี้ พุทธศาสนาในประเทศไทยอยู่ในระยะวิกฤต มีคณะที่สอนสัทธรรมปฏิรูปอย่างคณะพระธรรมกายอยู่จำนวนมิใช่น้อย พระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาก็มัวหมอง บ้างก็มุ่งแต่ในยศช้างขุนนางพระ บ้างก็มุ่งที่ไสยศาสตร์ บ้างก็มุ่งที่พุทธพาณิชย์ จะหาพระสงฆ์สาวกที่มุ่งเผยแผ่คำสอนพระบรมศาสดาโดยประยุกต์ให้เข้ากับสังคมร่วมสมัยนั้นยากเต็มที

ถ้าเราถือว่ากรณีธรรมกายเป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนาในเมืองไทย ของสังคมไทย เราก็ควรที่จะพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และถ่องแท้ต่อไป อย่างน้อยก็โดยเริ่มจาก กรณีธรรมกายเล่มนี้

 

 


สารบัญ : กรณีธรรมกาย (ใหม่)

  • ต้นเรื่อง
  • รู้จักพระไตรปิฏก
  • ภาค ๑ : อนัตตา-ธรรมกาย-อายตนนิพพาน
  • ภาค ๒ : บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย

   


เนื้อหาปกหลัง : กรณีธรรมกาย (ใหม่)

...ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ก็ร้าย แต่ทำให้พระธรรมวินัยวิปริตร้ายยิ่งกว่า...รีวิวโดยนักเขียน : กรณีธรรมกาย (ใหม่)

อาตมภาพขออนุโมทนาบุญเจตนาที่จะช่วยกันแผ่ขยายความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความเจริญธรรมและความงอกงามทางปัญญา อันจะอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามคติแห่งพระพุทธจริยา

สิทธิในการพิมพ์เผยแพร่เฉพาะครั้งสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ ได้มอบให้เปล่า ตามที่ได้แจ้งขออนุญาตแล้วนั้น

ขอให้บุญเจตนาในการส่งเสริมกุศล อำนวยผลให้ธรรมแผ่ไพศาล เพื่อความไพบูลย์แห่งประโยชน์สุขมหาชน ยืนนานสืบไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺโต)

๑ มีนาคม ๒๕๕๙รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : กรณีธรรมกาย (ใหม่)

เนื่องในปัจจุบัน ลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมได้ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก กอปรกับพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ยังขาดความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมและวินัย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักบวชและผู้คนกลุ่มหนึ่งฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาซึ่งลาภสักการะและยศด้วยการบิดเบือนหลักธรรมและวินัยให้สอดคล้องกับช่องทางผลประโยชน์ของตนและำพวกพ้อง โดยอาศัยความอ่อนแอและความไม่รู้ของพุทธบริษัท

ปัญหานี้ได้สำแดงออกในหลายกรณี แต่ที่โดดเด่นและเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนามากที่สุดนั้น คงไม่พ้นจากกรณีของวัดพระธรรมกาย เนื่องจากได้จาบจ้วงและเปลี่ยนแปลงคำสอนในพระไตรปิฏก ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง

ทั้งนี้หนังสือ กรณีธรรมกาย โดยพระพรหมคุณาภรณ์มิได้เป็นเพียงแค่การ "แก้ต่าง" การบิดเบือนธรรมคำสอนโดยวัดพระธรรมกายเท่านั้น หากเป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฏกและหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันใ้ห้แก่พุทธศาสนิกผู้ได้อ่านศึกษาทำความเข้าใจ จากการฉกฉวยหลอกลวงจาก "เจ้าลัทธิ" และลัทธิต่างๆ ซึ่งกำลังมีจำนวนมากในขณะนี้

ท้ายที่สุดนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระำพรหมคุณาภรณ์เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสจัดพิมพ์หนังสือ กรณีธรรมกาย โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ใดๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมและพระไตรปิฏกในหมู่พุทธบริษัทสืบต่อไป

พลภัทร จิตติวุฒิการ

บรรณาธิการ

 ข้อมูลเพิ่มเติม : กรณีธรรมกาย (ใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กรณีธรรมกาย (ใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กรณีธรรมกาย (ใหม่)