เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • ลดพิเศษ 15% เมื่อซื้อหนังสือการ์ตูนความรู้ของสนพ.นานมีบุ๊คส์ที่ร่วมรายการ ครบ 2 เล่ม_Nov 19
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

175.00 บาท

148.75 บาท

"คุณประหยัดไป 26.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

การเดินทาง

ถนน

ถนนในเมียนมาร์ที่มีสภาพดี คือถนนในเมืองใหญ่เข้าด้วยกันส่วนถนนสายอื่นไ ยังไม่ค่อยดีนัก เพราะสมัยอาณานิคม อังกฤษไม่ได้พัฒนาถนนทางอาณานิคม อังกฤษไม่ได้เน้นพัฒนาถนนทางและหลังจากได้รับเอกราช รัฐบาลก็ขาดแคลนงบประมาณ พาหนะส่วนใหญ่ในเมียนมาร์เป็นรถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง การจราจนบนท้องถนนไม่หน่าแน่มากนักเพราะรัฐบาลมีนโยบายจำจัดปริมาณรถโดยเก็บภาษีเข้ารถยนต์สูงมาก และจำกัดจำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ในแต่ละปี

เดินทางไปเมียนร์มาร์ได้อย่างไร

เมื่อก่อน หากจะเดินทางไปเมียนมาร์ จะต้องโดยสานเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งเท่านั้น แต่ในปัจจุบันสายการบินได้เปิดเส้นทางอื่น เช่น เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ เป็นต้น

เครื่องบิน

เมียนมาร์มีสายการบินหลายสาย ทั้งที่เป็นของเอกชนและที่รัฐบาลมีหุ้นส่วน เช่น เมียนมาร์ (Myanmar Aireays-MAI) แอร์ปะกัน (Air Bagan) เป็นต้น โดยมีเส้นทางการบินครอบคลุมเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ

รถไฟ

สมัยอาณานิคม อังกฤษสร้างทางรถไปในเมียนมาร์เพื่อใช้ขนส่งทรพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้สัก แร่ธาตุ และข้าว ซึ่งสร้างไว้อย่างดีและครอบคลุมพื้นที่ต้างๆ ทั้วประเทศ คือ เหนือสุดถึงเมืองมิตจีนาเมืองหลวงของรัฐกะฉิ่น ใต้สุดถึงเมืองทวาย เมืองหลวงของเขตตะนาวศรี

เรือ

คนเมียนมาร์นิยมเดินทางด้วยเรือมาก เพราะมีแม่น้ำลำคลองหลายสายส่วนใหญ่มักใช้เดินทางระหว่างเมืองใหญ่ เช่น เดินทางระหว่างเมืองมัณฑะเลย์กับย่างกุ้งผ่านแม่น้ำอิรวดี และยังใช้เดินทางระหว่างเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญด้วย เช่น เกาะสอง มะริด ทวาย มะละแหม่ง และย่างกุ้ง เป็นต้น


คำนำ : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยเป็นหนึ่งในชาตืสมาชิดอาเซียน ดังนั้นการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อเราทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง จึงควรปลูกฝังเรื่องอาเซียนให้ประชาชนทั้วไปได้รับรู้แบะเข้าใจ ซึ่งการนำเรื่องอาเซียนให้เข้าสู่การรับรู้ของภาคประชาชนนั้น ต้องทำเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าน มีจุดเน้นที่เด้นชัด โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ยิ่งต้องปลูกฝันให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น เนื้อหาของหนังสือจึงต้องมีรูปประกอบที่สื่อสารได้ชัดเจนไม่น่าเบื่อ เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

แม้ก่อนหน้านี้จะมีหนังสือชุึดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนออกมาบ้างแล้ว แต่กลับเป็นการดีเพราะหนังสือชุดนี้สามารถสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่ร และอาจจะเก็บตกประเด็ยที่ขาดตกบพรองไป เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนซึ่งมีรายอะเอีดมากมานและสนุกสนานน่าติดตาม เช่น วิถีชีวิจในประเทศนั้น การไปโรงเรียน ความหลากหลายทางเผ่าพันธ์ ฯลฯ

หนังสือชุด THE ASEAN WAY เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์นามมรบุํคส์พัลลิชั่นส์ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้อ่านที่เป็นเยาชนเพื่อใช้ประกอบการศึกษา และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเยาวชนได้อ่านหนัสือชุดนี้ก่อน แล้วจึงไปศึกษาอาเซียนในราบอะเอียดเชิงลึกต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาเห็นว่าอาเซียนนั้นไม่ไกลตัวและจับต้องได้ นับเป็นสื่อสำคัญอีกสื่อหนึ่งในการให้ความเข้าใจแก่เยาวชนอันเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สารบัญ : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

  มิงกลาบาเมียนมาร์

  ภูมิประเทศหลากหลาย

  การปกครอง

  ชนชาตินับร้อย

  ร่ำรวยทรัพยากร

  เมืองสำคัญ

  เจดีย์กับเมียนมาร์

  การเดินทาง

  ศาสนา

  เทศกาลและวันสำคัญ

  อยู่อย่างเมียนมาร์

  การแต่งกาย

  ไปโรงเรียน

  อร่อยแบบเมียนมาร์

  อาหารว่างแกล้มน้ำชา

  ดรตรี

  กิจกรรมยามว่าง

  ศิลปะและหัตกรรม

  สิ่งที่ควรรู้เมื่อไปเมียนมาร์

  รู้จักภาษาพม่า

  นิทานพื้นบ้าน

  ประวัติศาสตร์

  มหาราชของเมียนมาร์

  ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

  มิตรภาพไทย-เมียนมาร์

  เมียนมาร์กับอาเซียน

  เมียนมาร์เกมส์

  ทบทวนชวนคิด

  สนทราภาษาพม่า


เนื้อหาปกหลัง : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

ประชาคมอาเซียนคือการรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียนเพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่ากัน

 • เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ใช้อ้างอิงได้
 • รู้จักวิถีลาว มองชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
 • ท่องเที่ยวไปตามแขวงและสถานที่สำคัญ
 • ลงมือทำอาหารเมียนมาร์
 • ลองทำหุ่นชักแบบพม่าด้วยตัวเอง
 • นิทานพื้นบ้านสนุกคู่คุณธรรม
 • ประวัติศาสตร์น่ารู้ บุคคลสำคัญที่ต้องรู้จัก
 • คำถามทบทวนเพิ่มพูนความรู้
 • สนทนาเบื้องต้น 3 ภาษา ไทย-พม่า-อังกฤษ

เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากรู้จักประเทศสมาชิดอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซียนที่ตื่นตัวกันเป็นวงกว้าง ทำให้มีข้อมูลมากมายหลั่งไหลออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา จนอาจทำให้ลังเลว่าควรจะเลือกเรียนรู้จากแหล่งใด จึงจะได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียและประเทศสมาชิดอย่างครบถ้วน และยังอ่านสนุกสนาน เข้าใจง่าย อ่านจบแล้วรู้สึกว่าไ้ด้รู้จักสนิทสนมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

นานบุ๊คส์จึงจับมือกับเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำหนังสือชุด THE ASEAN WAY ขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสืออาเซียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิดอาเซียนครบถ้วนทุกด้าน เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การทำมาหากิน การใช้ชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมภาษา ประวัติศาสตร์ หรือนิทานพื้นบ้าน และยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาชัดเจน และภาพวาดการ์ตูนสีสันสวยงามที่ช่วยให้อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน

สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอาเซียน หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือแนะนำตัวประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ใหล้ชิดประเทศไทย แต่เราไม่ค่อยขรู้จักเขามากนัก และสำหรับผู้ที่รู้จักอาเซียนบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น และรู้จักอย่างรอบด้านเหมือนกับรู้จักเพื่อนสนิทคนหนึ่ง

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้จักอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้เหมือนรู้จัดเพื่อสนิทก็เพราะประชาคมอาเซียคือการรวมดันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง จับมือกันก้าวสู้การแข่งขันบนเวทีโลก ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เมียนมาร์ ( ปกใหม่ ) : THE ASEAN WAY