คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1000%
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวน ความรู้สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในระดับต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำรา อันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

สถาบันวิชาการตำราทอง ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้ นอกจากนี้สถาบันวิชาการตำรงทอง ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ และจักได้นำมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการที่มีความชำนาญ และเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสืบไป


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • ประวัติสำนักงานอัยการสูงสุด
  • วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
  • ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด
  • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
  • พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
  • แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย พ.ร.บ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
  • แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
  • เฉลยคำตอบ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 พ.ศ.2548)
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องบางประเด็น
  • ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • เฉลยแนวข้อสอบ
  • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • แนวข้อสอบ ความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วุฒิ ปวส.

สรุป-ข้อสอบล่าสุดข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)