Search ข้อสอบจริง O-Net ม.6 ภาษาไทย ปี 4

ใช้ทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบอย่างได้ผล

Tags : ข้อสอบจริง O-Net Search ภาษาไทย

จำนวน :

1

 • 1

129.00 บาท

122.55 บาท

"คุณประหยัดไป 6.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : Search ข้อสอบจริง O-Net ม.6 ภาษาไทย ปี 4


รายละเอียด : Search ข้อสอบจริง O-Net ม.6 ภาษาไทย ปี 4

ใหม่ล่าสุด ! เพื่อใช้ทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบอย่างได้ผล

- ข้อสอบจริง O NET ชั้น ม.6 (ปี 2549-2553) วิชาภาษาอังกฤษ

  รวมทั้ง 5 ชุดล่าสุด ที่ได้รับอนุญาติให้พิมพ์เผยแพร่จาก สทศ.เจ้าของลิขสิทธิ์

- พร้อมเฉลยอย่างละเอียด-ถูกต้อง-ตรงธงคำตอบ

  อ่านเข้าใจง่าย จนสามารถใช้ศึกษา และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : Search ข้อสอบจริง O-Net ม.6 ภาษาไทย ปี 4