Hello AEC เกาหลี (คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวเกาหลี)

รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ
จำนวน :

1

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Hello AEC เกาหลี (คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวเกาหลี)

หนังสือชุด Hello AEC เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษา และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจระหว่างชนชาติในอาเซียน ดังสโลแกน “One Vision, One Identity, One Community” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
Hello AEC เกาหลี รวบรวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวเกาหลี “เรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานไทย” สำหรับผู้สนใจไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่างๆ กับประเทศเกาหลี แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ชีวิตในเกาหลี บทสนทนาสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ณ ประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับแรงงานชาวไทย หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีด้วยตนเอง เนื้อหาเน้นบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเบื้องต้น 
ส่วนที่ 2 ในที่ทำงาน บทสนทนาสถานการณ์การทำงานในบริษัทสัญชาติเกาหลี ณ ประเทศไทย  เหมาะสำหรับพนักงานชาวไทย เนื้อหาเน้นบทสนทนากว้างๆ ทั่วไป ในสำนักงาน ระหว่างเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน 
ส่วนที่ 3 เรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานไทย ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในประเทศเกาหลีเป็นจำนวนมาก และยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางไปค้าแรงงานที่ประเทศเกาหลี ดังนั้นในส่วนนี้ จึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่แรงงานควรทราบ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก รวมหมวดคำศัพท์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มสนใจภาษาเกาหลี ตลอดจนคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับแรงงานที่ต้องเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีกว่า 20 หมวด โดยหมวดคำศัพท์สอดคล้องกับหัวข้อในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2ข้อมูลเพิ่มเติม : Hello AEC เกาหลี (คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวเกาหลี)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Hello AEC เกาหลี (คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวเกาหลี) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว