ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ห้องทดลองลมฟ้าอากาศ

ผู้เขียน :

ผู้แปล : ภาสกร รัตนสุวรรณ

นานมีบุ๊คส์

9786160410873

269

20.9 x 14.4 x 1.2 cm

310 g

วิทยาศาสตร์

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 275.00 บาท

261.25 บาท

เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องลมฟ้าอากาศ
จาก 20 การทดลองสุดท้าทายด้วยตนเอง

แม่มดน้อยโมโม่พาบินสู่ท้องฟ้าไปเรียนรู้
เรื่องอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ลม
และการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น
หมอก ฝน พายุ หิมะ รุ้ง แล้วทำการทดลอง
สุดตื่นเต้นที่ทุกคนจะร้อง "ว้าว!"

สนุกกับ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้
สู่ความเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์
- ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์
- ทดลองเพื่อค้นพบด้วยตนเอง
- เติมสมองกับเกร็ดวิทย์น่ารู้
- ทำแบบทดสอบต่อยอดความคิด