เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 4 นี้มี 15 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)


รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ


สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

  • บทที่ 1 ใบหน้าเล็กๆ ของฉัน
  • บทที่ 2 ร่างกายของฉัน
  • บทที่ 3 เขากำลังร้องเพลง
  • บทที่ 4 พวกเขากำลังเล่นเกม
  • บทที่ 5 บททบทวน
  • บทที่ 6 วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร
  • บทที่ 7 วันนี้คือวันอาทิตย์
  • บทที่ 8 ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่


รีวิวโดยนักเขียน : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือ “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทําขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้นักเรียนชาวไทยโดยเพาะ หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู การ์ตต่างๆ และซีดีเสียง ซึ่งจะต้องนํามาใช้ควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนมากที่สุด เนื้อหาในแบบฝึกหัดเล่ม 4 นี้ประกอบด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย กิจกรรม เวลา (วิธีการพูดเกี่ยวกับเวลา) และสัตว์ที่พบเห็นบ่อย โดยบทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15 เป็นบททบทวน เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้มาและช่วยให้จดจำได้มากขึ้น

หนังสือแบบฝึกหัดนี้สัมพันธ์กับตัวอักษร คําศัพท์ และประโยคที่อยู่ในหนังสือแบนเรียน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนอ่านได้ จำได้ รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้มีความหลากหลายและสามารถนําไปใช้ได้จริง หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 4 นี้มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟัง ดังนั้นผู้สอนสามารถชี้แนะการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนโดยศึกษาวิธีการจากคู่มือครู ร่วมกับสถานการณ์การสอนจริง สำหรับแบบทดสอบการฟังนั้นจะต้องใช้ควบคู่ไปกับซีดีเสียงของหนังสือชุดนี้ อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของแบบฝึกหัดตามความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กัวเซ่าเหมยรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือแบบฝึกหัดเล่ม 4 นี้มี 15 บท เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด โดยในแต่ละบทผู้เรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนได้ด้วยความเพลิดเพลิน หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น วงกลมคำตอบที่ถูกต้องซึ่งจะต้องประกอบกับการฟังซีดีเสียง กางโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำโดยดูจากภาพ และการเขียนอักษรจีน เป็นต้น

นานมีบุ๊คส์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว