เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ


สารบัญ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

  • บทที่ 1 ใบหน้าเล็กๆ ของฉัน
  • บทที่ 2 ร่างกายของฉัน
  • บทที่ 3 เขากำลังร้องเพลง
  • บทที่ 4 พวกเขากำลังเล่นเกม
  • บทที่ 5 บททบทวน
  • บทที่ 6 วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร
  • บทที่ 7 วันนี้คือวันอาทิตย์
  • บทที่ 8 ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่


รีวิวโดยนักเขียน : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือ “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับนักเรียนชาวไทยโดยเฉพาะ หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู การ์ดต่างๆ และซีดีเสียง ซึ่งจะต้องนํามาใช้ควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนมากที่สุด แบบเรียนเล่ม 4 นี้มี 3 หน่วย 15 บท เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคําศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย กิจกรรม เวลา (วิธีการพูดเกี่ยวกับเวลา) และสัตว์ที่พบเห็นบ่อย โดยบทที่ 5 บทที่ 10 และบทที่ 15 เป็นบททบทวน เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนมาและช่วยให้จดจําได้แม่นยำขึ้น

เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดทักษะในการพูด หนังสือแบบเรียนเล่มนี้จึงได้เพิ่มเนื้อหาในแบบเรียนของแต่ละบทอย่างง่ายๆ ด้วยบทเพลงเด็กๆ การ “ฝึกแยกโทนเสียง” ช่วยฝึกให้นักเรียนออกเสียงสัทอักษรพินอินอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เพิ่มส่วนของ “หมวดตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย” ทั้งหมด 12 ตัว เพื่อช่วยจดจําตัวอักษรจีน คําศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ คำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ “ตารางคําศัพท์ใหม่” และคําศัพท์ในหัวข้อ “ฝึกอ่านและจํา” ซึ่งให้นักเรียนสามารถจําได้และอ่านได้ก็เพียงพอ อักษรจีนในหัวข้อ “ฝึกเขียนอักษรจีน” นั้นเป็นการ “ฝึกเขียนและใช้คำ” โดยนักเรียนจําเป็นต้องอ่านได้ เขียนได้ และใช้เป็น จุดประสงค์ของการเรียนการสอนอักษรจีนทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้สอนจําเป็นต้องแยกแยะการสอนให้ชัดเจน อักษรจีนในแบบเรียนเล่มนี้จะมีพินอินควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อักษรจีนและรูปประโยคได้ด้วยตนเองผ่านตัวอักษรพินอิน

กัวเซ่าเหมยรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

ปัจจุบันภาษาจีนในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นภาษาที่สามซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนที่มีมายาวนาน จึงทําให้นานมีบุ๊คส์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกแนวทาง และการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้องชัดเจน นานมีบุ๊คส์จึงได้จัดทําหนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” ขึ้น ซึ่งเขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน การเรียนการสอนของหนังสือชุดนี้ใช้ระบบพินอิน และอักษรจีนตัวย่อ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันในปัจจุบันของประเทศจีน อีกทั้งยังได้สอดแทรกวัฒนธรรมของจีน และการนําเสนอเรื่องราวด้วยการ์ตูนสีสันสดใส

นานมีบุ๊คส์ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 : แบบเรียน (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว