ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3

แบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

90.00 บาท

85.50 บาท

"คุณประหยัดไป 4.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3


รายละเอียด : ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3

ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3

ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติของคนไทย ดังนั้นเด็กไทยทุกคนจึงควรเรียนรู้ทักษะต่างๆ ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนํามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หนังสือ ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3 เล่มนี้ มีเนื้อหาได้แก่ มาตราตัวสะกด คําประสม คําพ้องรูป คําพ้องเสียง ตัวการันต์ คําอุทาน คําสันธาน คําวิเศษณ์ คําบุพบท คําที่ใช้ รร (ร หัน) เครื่องหมายวรรคตอน ประโยคสุภาษิตคําพังเพย ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทบทวนด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยท้ายเล่ม

คณะผู้จัดทำ ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส


สารบัญ : ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3

  • บทที่ 1 มาตราตัวสะกด
  • บทที่ 2 คำประสม
  • บทที่ 3 คำพ้องรูป
  • บทที่ 4 คำพ้องเสียง
  • บทที่ 5 ตัวการันต์
  • บทที่ 6 คำอุทาน
  • บทที่ 7 คำสันธาน
  • บทที่ 8 คำวิเศษณ์

เนื้อหาปกหลัง : ติวเข้มภาษาไทย สำหรับ ป.3

หนังสือฝึกทักษะด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 มีเนื้อหาดังนี้ มาตราตัวสะกด คำประสม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวการันต์ คำอุทาน คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำที่ใช้ รร (ร หัน) เครื่องหมายวรรคตอน ประโยค สุภาษิตคำพังเพย เพื่อสร้างเด็กเก่งภาษาไทยต่อไป

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว