แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)

เตรียมสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)

หนังสือ “แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)” ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สสวท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดหมวดหมู่ข้อสอบใหม่ แบ่งเป็น ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองว่ามีความรู้ความสามารถในสาขาใด และต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาใดเพิ่มเติม โดยในเล่มนี้ จะเป็นแนวข้อสอบสาขาฟิสิกส์ มีคําเฉลยที่อธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจ นําเสนอพร้อมภาพประกอบสวยงาม ผู้จัดทําหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และใช้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์


สารบัญ : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)

  • ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลศาสตร์
  • เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง กลศาสตร์
  • ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง เสียงและการมองเห็น
  • เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง เสียงและการมองเห็น
  • ข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนและของไหล
  • เฉลยข้อสอบ สสวท. ป.6 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนและของไหล

เนื้อหาปกหลัง : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)

เหมาะสำหรับ

 • เตรียมสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6
 • เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
 • เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้อง Gifted และห้องวิทย์-คณิต
 • ผู้สนใจใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • จุดประกายความคิด สร้างทักษะในการแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (ฟิสิกส์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว