การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เรียบเรียงขึ้นตรงตามคําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 โดยมีเนื้อหา 9 บท
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียด : การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industrial Management) รหัสวิชา 4105-2007 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตรงตาม คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาในเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากตำราภายในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การจัดการบุคลากร การวางแผนและการควบคุมในงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อและพัสดุคงคลัง หลักการจัดการผลิต ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องความปลอดภัย

อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล


สารบัญ : การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • บทที่ 1 องค์กร
  • บทที่ 2 การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสาหกรรม
  • บทที่ 3 การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด
  • บทที่ 4 การบริหารโครงการ
  • บทที่ 5 การประเมินโครงการ
  • บทที่ 6 การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง
  • บทที่ 7 หลักการจัดการผลิต
  • บทที่ 8 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต
  • บทที่ 9 การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เนื้อหาปกหลัง : การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industrial Management) รหัสวิชา 4105-2007 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามคําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 โดยมีเนื้อหา 9 บท ประกอบด้วย องค์กร การจัดการบุคลากร การวางแผนและการควบคุมในงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ หลักการจัดการผลิต ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว