เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

โจทย์ข้อสอบท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

129.00 บาท

122.55 บาท

"คุณประหยัดไป 6.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2


รายละเอียด : เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 (เล่ม 2) เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์...ทบทวนเนื้อหา...การแก้โจทย์ปัญหา ผู้เรียบเรียงได้วางเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทีละขั้นตามลําดับ ทุกแบบฝึกหัดจะสอดแทรกให้คิด โดยเฉพาะโจทย์ปัญหา...ได้วางแนวทางเพื่อให้นักเรียนเริ่มจากวิเคราะห์โจทย์ สร้างกระบวนการคิดเพื่อใช้แก้ปัญหา และคิดคํานวนหาคําตอบที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและคงทนในการเรียนรู้มากกว่าการมุ่งหาคําตอบเพียงอย่างเดียว เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนทําแบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหาแล้ว ขอให้นักเรียนตั้งใจทําข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพความรู้อีกครั้ง หากได้ 80% หรือ 48 ข้อในตอนที่ 1 และ 8 ข้อในตอนที่ 2 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ผู้เรียบเรียงตั้งเป้าไว้ จะทําให้นักเรียนมีความมั่นใจในการลงสนามสอบจริงที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี เสริมแน่น! สําหรับการสอบ O-NET ป.3 ผู้เรียบเรียงได้แทรกแนวข้อสอบ O-NET ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้ชิมลาง! ประเมินความรู้ตนเองก่อนสอบจริง หากเนื้อหาใดที่นักเรียนคิดว่ายังไม่เข้าใจ ขอให้กลับไปทบทวนอีกครั้ง

ณัฏฐ์ธนิน ลูกเสือถิรา


สารบัญ : เก่งคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

  • บทที่ 7 การคูณ
  • บทที่ 8 การหาร
  • บทที่ 9 เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย
  • บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
  • บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
  • บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
  • ติวสอบ O-NET ป.3 วิชาคณิตศาสตร์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว