พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี (TOPIK 3)

แนวข้อสอบปีล่าสุด สรุปหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี (TOPIK 3)


รายละเอียด : พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี (TOPIK 3)

พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี (TOPIK 3)

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาเกาหลีและต้องการเตรียมสอบ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK: Test of Proficiency in Korean) ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบ โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย ข้อสอบ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 100 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่านและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี พร้อมกับเฉลยและคำแปลภาษาไทยท้ายเล่มยังมีไวยากรณ์และคำศัพท์ในระดับต้นถึงกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาด้วยตนเอง

วีรญา กังวานเจิดสุข, มินตรา อินทรารัตน์


สารบัญ : พิชิต PAT 7.7 ภาษาเกาหลี (TOPIK 3)

  • ข้อสอบ ชุดที่ 1
  • ข้อสอบ ชุดที่ 2
  • ข้อสอบ ชุดที่ 3
  • เฉลยข้อสอบ
  • ไวยากรณ์และคำศัพท์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว