เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2

แบบทดสอบ + แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียน พร้อมด้วยแนวข้อสอบ NT และ O-NET เฉลยแยกเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

109.00 บาท

92.65 บาท

"คุณประหยัดไป 16.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2

เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2

เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2 เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมุ่งเน้นถึงการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) คําศัพท์ การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ และบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน คณะผู้จัดทําได้วางเนื้อหาให้ครอบคลุม ตามแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และแบบเรียนอื่น ๆ เหมาะสมสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งในแต่ละบทเรียนยังสอดแทรกแบบฝึกหัด และแบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมด้วยแนวข้อสอบ NT และ O-NET การทําแบบทดสอบด้วยตนเอง จะเป็นการประเมินผลการเรียนว่าในแต่ละบทนั้นผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ดีเพียงใด ซึ่งนักเรียนที่ได้ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอจะทําให้การเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาได้เป็นอย่างดีอันจะส่งเสริมให้ผลการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น

เทพฤทธิ์ ยอดใส และคณะ


สารบัญ : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2

  • Grammar
  • Lesson 1 : Past Simple Tenses
  • Lesson 2 : Future Simple Tenses
  • Lesson 3 : Requests
  • Lesson 4 : Somebody, Something
  • Lesson 5 : Must / Have to
  • Speaking
  • Unit 1
  • Unit 2
  • Reading
  • Reading 1
  • Reading 2
  • Reading 3


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งภาษาอังกฤษ ป.6 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว