ฟิลเตอร์สินค้า

ปทิตตา วิเศษบุปผากุล

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

อาจารย์เปิ้ล ปทิตตา วิเศษบุปผากุล เป็นชาวโคราชโดยกำเนิด เนื่องด้วยพื้นฐานครอบครัวรากเหง้าเป็นคนบ้านนอก ความเหนียวแน่นของความสัมพันธ์จึงฝังลึก ทำให้เป็นคนมีน้ำใจ เป็นกันเอง รักการแบ่งปัน วัยเด็กศึกษาอยู่ในตัวจังหวัดนครราชสีมา โดยตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์บัณฑิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

ในเวลาต่อมาด้วยความรักในการเรียนรู้ จึงศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ปริญญาโท สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นเวลา 4 ปี ก่อนผันตัวเองมาเป็นนักเขียน และ อาจารย์ที่ปรึกษา VIP

ขณะศึกษาอยู่รวมถึงระหว่างการทำงาน เป็นผู้ที่รักการทำงาน เพื่อส่วนรวมมักเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับความดี และสาธารณะประโยชน์ มีความสามารถด้านการพูด และสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจนเข้าใจง่าย จึงมักได้รับงานวิทยากร โครงการสำคัญทั้งในภาคส่วนราชการ และ เอาชน มาโดยตลอดยึดหลัก "ความดีมาก่อนเงินทองตามมาเอง" และ เป็นผู้มีพลังศรัทธา ในอำนาจแห่งความดี สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน ให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเป็นวิทยากรและอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว ควบคู่กับการบริหารจัดการ Facebook Fan Page เพื่อการแบ่งปันแรงบันดาลใจ สนับสนุนชีวิตคุณภาพให้คนทั่วโลก ได้เกิดความตระหนักรู้หน้าที่ตัวตนและศักยภาพไร้ขีดจำกัดของตัวเอง สร้างสรรค์พัฒนาตัวเอง และผู้คนในเส้นทางแห่งพลังงานดีต่อไป