ฟิลเตอร์สินค้า

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี จบแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพ.ศ.2527 หลังจบการศึกษาเคยไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่แผนกอายุกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ก่อนจะกลับมาฝึกอบรมอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนได้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อพ.ศ. 2533 และรับราชการต่อเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นแพทย์ทางเดินอาหารกลุ่มแรกๆ ในประเทศไทยที่อุทิศเวชปฏิบัติให้โรคตับแยกออกมาจากโรคระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากในสมัยนั้นความรู้ด้านโรคตับยังมีน้อย และมักไม่มียารักษานอกจากวิตามิน ผู้เขียนมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์อาวุโส เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแทพย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ และรองศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทุ่มเทให้กับโรคตับ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ ระหว่างเป็นอาจารย์ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษากับศาสตราจารย์เบลน ฮอลลินเจอร์ (Professor Blaine Hollinger) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านไวรัสตับอักเสบบี ที่ภาควิชาไวรัสวิทยาโมเลกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (Department of Molecular Virology, Baylor College of Medicine) เมืองฮิวสตัน รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาได้สานต่องานด้านโรคตับที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้สร้างไว้จนปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในหมู่แพทย์และผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสมาคมวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเช่น สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และ Asian Pacific Association for the Study of the Liver รวมถึงมูลนิธิและองค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิโรคตับ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 28 ปีในการปฏิบัติงานด้านโรคตับ ได้ก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์จำนวนมากในการดูแลและสื่อสารกับผู้ป่วย ซึ่งผู้เขีนได้กลั่นกรองมารวมอยู่ในหนังสือ "เมื่อตับประท้วง ร่างกายก็พ่ายแพ้" สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียบร้อยแล้ว